Notowania i wyniki finansowe

Notowania UFK

dla polis zawartych w Nationale-Nederlanden

Notowania UFK

dla polis zawartych w dawnym NNLife TUNŻiR S.A.

Notowania funduszy emerytalnych

Nationale-Nederlanden PTE S.A.