Raporty finansowe


2023

► Natonale-Nederlanden TUnŻ Informacja o danych statystycznych dotyczących postępowań pozasądowych prowadzonych przez Rzecznika Finansowego w 2023 r. - pobierz

Nationale-Nederlanden TU Informacja o danych statystycznych dotyczących postępowań pozasądowych prowadzonych przez Rzecznika Finansowego w 2023 r. - pobierz

► Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., na dzień 31.12.2023 r., zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 9/24 z dnia 3 kwietnia 2024 r. - pobierz

► Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., na dzień 31.12.2023 r. - pobierz

► Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń S.A., na dzień 31.12.2023 r., zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 8/24 z dnia 3 kwietnia 2024 r. - pobierz

► Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń S.A., na dzień 31.12.2023 r. - pobierz


2022

► Natonale-Nederlanden TUnŻ_Informacja o danych statystycznych dotyczących postępowań pozasądowych prowadzonych przez Rzecznika Finansowego w 2022 r. - pobierz

► NNLife TUnŻiR_Informacja o danych statystycznych dotyczących postępowań pozasądowych prowadzonych przez Rzecznika Finansowego w 2022 r. - pobierz

Nationale-Nederlanden TU_Informacja o danych statystycznych dotyczących postępowań pozasądowych prowadzonych przez Rzecznika Finansowego w 2022 r. - pobierz

► Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., na dzień 31.12.2022 r., zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 18/23 z dnia 5 kwietnia 2023 r. - pobierz

► Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., na dzień 31.12.2022 r. - pobierz

► Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej NNLife Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A., na dzień 31.12.2022 r., zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 19/23 z dnia 5 kwietnia 2023 r. - pobierz

► Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej NNLife Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A., na dzień 31.12.2022 r. - pobierz

► Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń S.A., na dzień 31.12.2022 r., zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 12/23 z dnia 5 kwietnia 2023 r.  - pobierz

► Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń S.A., na dzień 31.12.2022 r. - pobierz


2021

► TU_Informacja o danych statystycznych dotyczących postępowań pozasądowych prowadzonych przez Rzecznika Finansowego w 2021 r. - pobierz

► TUNŻ_Informacja o danych statystycznych dotyczących postępowań pozasądowych prowadzonych przez Rzecznika Finansowego w 2021 r. - pobierz

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń S.A., na dzień 31.12.2021 r. - pobierz

► Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń S.A., na dzień 31.12.2021 r., zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 08/22 z dnia 1 kwietnia 2022 r. - pobierz

► Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., na dzień 31.12.2021 r. - pobierz

► Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., na dzień 31.12.2021 r., zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 08/22 z dnia 1 kwietnia 2022 r. - pobierz


2020

 TU_Informacja o danych statystycznych dotyczących postępowań pozasądowych prowadzonych przez Rzecznika Finansowego 2020 r. - pobierz

 TUnŻ_Informacja o danych statystycznych dotyczących postępowań pozasądowych prowadzonych przez Rzecznika Finansowego 2020 r.- pobierz

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., na dzień 31.12.2020 r., zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/21 z dnia 2 kwietnia 2021 r. - pobierz

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., na dzień 31.12.2020 r.- pobierz

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń S.A., na dzień 31.12.2020 r., zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/21 z dnia 2 kwietnia 2021 r. - pobierz

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń S.A., na dzień 31.12.2020. r. - pobierz


2019

► Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., na dzień 31.12.2019 r., zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 15/20 z dnia 1 kwietnia 2020 r. - pobierz

► Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A - pobierz

► Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń S.A., na dzień 31.12.2019 r., zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 8/20 z dnia 1 kwietnia 2020 r. - pobierz

► Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. - pobierz

► TU_Informacja o danych statystycznych dotyczących postępowań pozasądowych prowadzonych przez Rzecznika Finansowego 2019 r. - pobierz

► TUnŻ_Informacja o danych statystycznych dotyczących postępowań pozasądowych prowadzonych przez Rzecznika Finansowego 2019 r. - pobierz


2018

TUNŻ_Informacja o danych statystycznych dotyczących postępowań pozasądowych prowadzonych przez Rzecznika Finansowego 2018 r. - pobierz

 TU_Informacja o danych statystycznych dotyczących postępowań pozasądowych prowadzonych przez Rzecznika Finansowego 2018 r. - pobierz

Informacja o danych statystycznych dotyczących postępowań pozasądowych prowadzonych przez Rzecznika Finansowego - pobierz

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., na dzień 31.12.2018 r., zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r., wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta - pobierz

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń S.A., na dzień 31.12.2018 r., zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r., wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta - pobierz


2017

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., na dzień 31.12.2017 r., zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 9/18 z dnia 24 kwietnia 2018r., wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta - pobierz

TUNŻ_Informacja o danych statystycznych dotyczących postępowań pozasądowych prowadzonych przez RF 2017 r. - pobierz

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń S.A., na dzień 31.12.2017 r., zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 6/18 z dnia 24 kwietnia 2018r., wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta - pobierz

TU_Informacja o danych statystycznych dotyczących postępowań pozasądowych prowadzonych przez RF 2017 r. - pobierz


2016

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., na dzień 31.12.2016r., zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 15/2017 z dnia 19 maja 2017 r., wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta - pobierz