Co zyskujesz dzięki ubezpieczeniu na życie i zdrowie?

Poczucie finansowego bezpieczeństwa Twojej rodziny

Ubezpieczając swoje życie masz pewność, że gdyby Ciebie zabrakło pieniądze z polisy (nawet do 1 mln zł) będą wsparciem dla Twoich bliskich.
 

Dowiedz się więcej

Kompleksową ochronę zdrowia

Możesz sam skomponować wariant ubezpieczenia, rozszerzając swoje ubezpieczenie na życie o tzw. umowy dodatkowe, dzięki którym otrzymasz wsparcie finansowe na wypadek choroby lub wypadku.
 

Dostęp do lekarzy specjalistów

Dostęp do lekarzy specjalistów

W zakresie ubezpieczenia będziesz mieć dostęp do takich specjalistów jak m. in. kardiolog, onkolog, diabetolog oraz do badań laboratoryjnych  i rehabilitacji (zgodnie z  określonymi i wybranymi przez Ciebie pakietami).  
 

wypłata świadczenia po diagnozie

Wypłatę świadczenia od razu po diagnozie

Na pieniądze nie musisz czekać do zakończenia leczenia. Świadczenie wypłacimy Ci od razu po diagnozie, abyś mógł przeznaczyć pieniądze na leczenie.

Zakres ubezpieczenia na życie i zdrowie

Ubezpieczając swoje życie możesz mieć pewność, że Twoi najbliżsi nie tylko otrzymają wsparcie finansowe (nawet do 1 mln zł), gdyby Ciebie zabrakło, ale także – wybierając poniższe umowy dodatkowe - otrzymasz wsparcie finansowe, gdy poważnie zachorujesz.  

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

 • nawet 1.000.000 zł na walkę
  z nowotworem

 • pomoc assistance w codziennym życiu dla Ciebie oraz Twoich bliskich 

Ubezpieczenie organizacji i pokrycia kosztów leczenia za granicą

 • leczenie za granicą do kwoty 2 mln euro w okresie trwania ubezpieczenia

 • dalsze leczenie oraz zwrot kosztów za leki po powrocie do kraju

Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania

 • nawet do 1.000.000 zł w przypadku aż 56 chorób  wariancie rozszerzonym (m. in. w przypadku zawału serca i udaru)

 • konsultacje ze specjalistami, m. in. z kardiologiem i neurologiem (w ramach dodatkowych pakietów)
   

Ubezpieczenie w razie pobytu w szpitalu

 • do 600 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu, jeżeli trwał dłużej niż 3 dni  

 • organiazacja i pokrycie kosztów wizyt u specjalistów, badań laboratoryjnych oraz rehabilitacji po wyjściu ze szpitala (w ramach dodatkowego pakietu Plan na powrót do zdrowia po chorobie)

Ubezpieczenie na wypadek cukrzycy

 • wypłata pieniędzy w przypadku diagnozy cukrzycy

 • konsultacje ze specjalistami, m. in. diabetologiem, chirurgiem, okulistą, urologiem i psychologiem (jeżeli otrzymasz skierowanie), w ramach dodatkowego pakietu

Ubezpieczenie NNW (w razie uszkodzenia ciała)

 • wypłata świadczenia do 15 000 zł za złamanie lub zwichnięcie

 • do 150 000 zł w razie trwałego uszkodzenia ciała

Ubezpieczenie dziecka

 • pieniądze na leczenie w przypadku zachorowania dziecka (m. in. na białaczkę, nowotwór, astmę)

 • wypłata odszkodowania w razie wypadku dziecka (także w przypadku złamania i zwichnięcia)

Skontaktuj się z doradcą

 

Dokumenty

 

Ochrona jutra TUL1