Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nationale - Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. jest częścią Grupy NN, która od 175 lat oferuje ubezpieczenia na życie klientom na całym świecie.


2 stycznia 2023 Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. połączyło się z NNLife Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.  Mamy już wspólne logo i nazwę. Działamy dalej jako Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Skład zarządu

Prezes Zarządu
Paweł Kacprzyk
Członek Zarządu
Anita Bogusz
Członek Zarządu
Edyta Fundowicz
Członek Zarządu
Jacek Koronkiewicz
Członek Zarządu
Liwia Kwiecień
Członek Zarządu
Magdalena Macko-Gizińska
Członek Zarządu
Andrzej Miron

Rada nadzorcza

Wiceprzewodniczący
Paweł Śliwiński
Tomasz Gabrusewicz
Renata Kulej
Bartholomeus Odilia Petrus Frijns
Franciscus Henricus Maria Eijsink

Prokurenci

Agnieszka Chojnacka
Zbigniew Roszewski

W portfolio swoich produktów posiadamy ubezpieczenia dedykowane rozmaitym potrzebom. W kompleksowy sposób odpowiadamy na potrzebę zapewnienia przyszłości dziecku, ochrony zdrowia własnego i swoich najbliższych, gromadzenia kapitału, zadbania o dostatnią emeryturę, wsparcia dla rodziny bez względu na okoliczności, a w przypadku przedsiębiorców – także zabezpieczenia pracowników. Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. to część Grupy NN – firmy ubezpieczeniowo-inwestycyjnej, która działa w wielu krajach europejskich, jak również w Japonii. Zaufało nam już ponad 15 mln Klientów na całym świecie. Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. dystrybuuje swoje produkty przez sieć placówek rozmieszczonych na terenie całej Polski. Reprezentuje nas ponad 2 tys. wszechstronnie wyszkolonych i doświadczonych Przedstawicieli Ubezpieczeniowo-Finansowych. Świadczenia wynikające z umów ubezpieczenia są objęte gwarancjami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w granicach określonych przepisami prawa.

Dane spółki

Kapitał zakładowy

59 460 000 złotych

 

Kapitał wpłacony

59 460 000 złotych

 

Własność

100% kapitału zakładowego posiada NN Continental Europe Holdings B.V. 

NIP

526-030-50-06

KRS

nr 0000028131, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Siedziba

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

Polityka informacyjna

Informacje dla Klientów

Informacje dla inwestorów

Informacje dotyczące reklamacji

Informacje dla akcjonariuszy

[Archiwum] Informacje dla akcjonariuszy spółki Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. do dn. 02.01.2023 r.

[Archiwum] Informacje dla akcjonariuszy spółki NNLife TUNŻiR S.A. do dn. 2.01.2023 r.

Ład korporacyjny

Polityka zaangażowania

Zasady wykonywania głosu na Walnych Zgromadzeniach

Kodeks Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych

Informacja o strategiach inwestycji kapitałowych

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!