Dodatkowa emerytura

Zapewnisz sobie dodatkowe pieniądze na emeryturze, niezależne od ZUS i OFE.

Oszczędność

Korzystasz z ulg podatkowych, czyli nie płacisz podatku od zysków kapitałowych, odliczasz od podstawy opodatkowania wpłaty na IKZE, nie płacisz podatku od wypłat z IKE po osiągnięciu 60 lat. Od wypłat z IKZE płacisz tylko 10% podatku po osiągnięciu 65 lat.

Elastyczność

Oszczędzasz w dogodnym dla siebie momencie. Możesz wpłacać dowolne kwoty do wysokości rocznych limitów.

Dziedziczenie

W razie śmierci zgromadzone pieniądze przekażemy osobom, które wskazałeś.  

Limit wpłat

Maksymalny limit  rocznych wpłat w 2022 na  IKE i IKZE.

Notowania DFE

Zobacz aktualną wycenę DFE

Zmiana danych kontaktowych obsługi spraw dotyczących DFE

Uprzejmie informujemy, że z dniem 5 maja 2021 r. nastąpiło połączenie Moventum Services Sp. z o.o. (spółka przejmowana), pełniącej funkcję Agenta Transferowego dla NNLife OFE i NNLife DFE, z ProService Finteco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca).
 

Po połączeniu będzie funkcjonowała jedna nazwa ProService Finteco Sp. z o.o.
 

W sprawach związanych z członkostwem w NNLife DFE prosimy o kontakt:

  • telefoniczny: 22 541 77 30 (pn.-pt. godz. 9.00 - 17.00)
  • e-mailowy: pteinfo@nn.pl
  • listowny:

        ProService Finteco Sp. z o.o.
        Agent Transferowy dla NNLife OFE i NNLife DFE
        ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

Dokumenty, dodatkowe informacje

Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów art. 66 kodeksu cywilnego. Szczegóły umowy, takie jak: warunki wypłaty zgromadzonych środków, wysokość opłat i prowizji pobieranych przez NNLife PTE S.A. zawarte są w Statucie Funduszu. NNLife PTE S.A. nie gwarantuje realizacji założonego w Statucie Funduszu celu inwestycyjnego, a dane historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Członek Funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconych środków. Opis sytuacji finansowej Funduszu i ryzyka związanego z przystąpieniem do Funduszu oraz pozostawaniem Członkiem Funduszu znajduje się w Prospekcie Informacyjnym NNLife DFE (dawniej Metlife DFE).