Pagrindinės programos savybės

Savybės
„Parama kasdien“ – tai net 10 metų kas mėnesį mokamos išmokos.
Jums pageidaujant, apsaugos suma galima kaip vienkartinė išmoka.
Nauda klientui
Jums netekus 50% ar daugiau darbingumo dėl nelaimingo atsitikimo, mėnesinės išmokos bus mokamos net 10 metų ir tai Jums suteiks finansinę pagalbą, reikalingą gydymuisi ar reabilitacijai bei suteiks galimybę turėti stabilią ir reguliarią finansinę paramą kasdienėms reikmėms.
Jums pageidaujant, draudimo išmokų suma gali būti išmokėta kaip vienkartinė išmoka, kurią galėsite skirti reikalingam ir rimtam gydymui bei reabilitacijai.

Sužinokite daugiau apie programos „Parama kasdien“ draudimo sąlygas.