Senjoras

 • Garantuotos pajamos Jūsų geresnei pensijai ir troškimų įgyvendinimui.

 • Pajamos patogesniam pensiniam laikotarpiui ir Jūsų planų ar netgi svajonių įgyvendinimui.

 • Dviguba draudimo suma išmokama netekus gyvybės dėl nelaimingo atsitikimo.

 • Galimybė pasirinkti vienkartinę draudimo išmoką arba išmokas kas mėnesį.

Mano vaikas

 • Garantuotos finansinės lėšos Jūsų vaiko saugiai ir stabiliai ateičiai.

 • Finansinės lėšos Jūsų vaiko saugiai ir stabiliai ateičiai.

 • Išmoka laikotarpio pabaigoje susideda iš draudimo sumos ir sukaupto pelno sumos.

 • Dviguba draudimo suma išmokama Draudėjo mirties dėl nelaimingo atsitikimo atveju.

Gyvybė plius

 • Gyvybės apsauga su nuolatiniu taupymu

 • Sukaupta draudimo suma taupymo programos pabaigoje.

 • Išmokos suma susideda iš draudimo sumos ir sukaupto papildomo pelno.

 • Finansinė parama Jūsų šeimai Jums netekus gyvybės.

 • Galimybė pasirinkti vienkartinę draudimo išmoką arba išmokas kas mėnesį.

Sėkmės garantas

 • Gyvybės apsauga visam gyvenimui su taupymo galimybe.

 • Gyvybės apsauga visam gyvenimui su taupymo galimybe.

 • Išmokos suma susideda iš draudimo sumos ir sukaupto papildomo pelno.

 • Gyvybės draudimo suma išmokama mirties dėl bet kokios priežasties atveju.