Grupinis gyvybės draudimas

Terminuotasis gyvybės draudimas (mirtis dėl bet kokios priežasties). Šiuo atveju numatoma finansinė parama jūsų darbuotojo šeimai jo mirties dėl bet kokios priežasties atveju bet kokioje pasaulio vietoje.

 

Papildomos draudimo apsaugos:
 

Draudimo išmoka mirties dėl nelaimingo atsitikimo

Pagal šią papildomą apsaugą numatoma dviguba išmoka mirties dėl nelaimingo atsitikimo atveju. Draudimo suma paprastai lygi gyvybės draudimo sumai.

Nuolatinis visiškas nedarbingumas

Ši papildoma apsauga numato išmokos gavimą tada, kai darbuotojas dėl kokios nors priežasties tampa nuolat ir visiškai nedarbingas.

Nuolatinis arba dalinis nedarbingumas

Ši išmoka išmokama tada, jei darbuotojas tampa visiškai ar iš dalies nedarbingas dėl nelaimingo atsitikimo metu įvykusio kūno sužalojimo. Draudimo išmokos dydis procentais nustatomas atsižvelgiant į nedarbingumo mastą.

 

Kritinės ligos

Kritinių ligų atveju numatoma, kad išmoka bus išmokama pirmą kartą diagnozavus kritinę ligą.

Kūno sužalojimai

Tuo atveju, jei darbuotojas patiria kūno sužalojimą, darbuotojui išmokama vienkartinė išmoka, kuri lygi draudimo sutartyje nurodytos draudimo sumos procentiniam dydžiui.

Gydymas ligoninėje dėl nelaimingo atsitikimo arba ligos

Tuo atveju, jei darbuotojas dėl nelaimingo atsitikimo arba ligos paguldomas į ligoninę, išmoka mokama už kiekvieną ligoninėje praleistą dieną.

Operacinio gydymo draudimas

Draudiminis įvykis – tai darbuotojui atliekama chirurginė operacija dėl nelaimingo atsitikimo.

 

Teisė dalyvauti draudimo programoje

Darbuotojai, dirbantys visą darbo dieną, kuriems draudimo sutarties sudarymo dieną nėra suėję šešiasdešimt penkeri (65) metai ir kurie aktyviai dirba.