Terminuotasis gyvybės draudimas

 • Finansinė apsauga artimiesiems sunkiausią gyvenimo akimirką

 • Draudimo apsauga visam pasirinktam laikotarpiui.

 • Draudimo suma išmokama bet kokios mirties atveju.

 • Draudimo sumą pasirenka Draudėjas.

Gyvybė plius

 • Gyvybės apsauga su nuolatiniu taupymu.

 • Finansinė parama Jūsų šeimai Jums netekus gyvybės.

 • Sukaupta suma programos laikotarpio pabaigoje Jums esant gyvam.

 • Išmokos suma susideda iš draudimo sumos ir sukaupto papildomo pelno.

Visada saugu

 • Apsauga kritiškiausiomis gyvenimo situacijomis.

 • Finansinė parama Jūsų šeimai, jei netektumėte gyvybės.

 • Dviguba draudimo suma išmokama netekus gyvybės dėl nelaimingo atsitikimo.

 • Draudimo suma išmokama diagnozavus vieną iš 7 dažniausių kritinių ligų.

 • Apsaugos programa išlieka galioti net ir tuo atveju, jei netektumėte galimybės mokėti įmokų.

 • Pasibaigus apsaugos programos terminui, išmokama išmoka lygi 25% per visą apsaugos programos laikotarpį sumokėtų įmokų.