Programos apžvalga

Finansinė parama Jūsų artimiesiems Jūsų mirties dėl nelaimingo atsitikimo atveju.
Finansinė apsauga Jums nuo pasekmių, sukeltų nelaimingo atsitikimo, Jums tapus visiškai ar iš dalies nedarbingam.

Pagrindinės programos savybės

Savybės
Apsauga nelaimingo atsitikimo atveju.
Finansinė parama mirties dėl nelaimingo atsitikimo atveju.
Visiško darbingumo praradimo dėl nelaimingo atsitikimo atveju išmokama dviguba draudimo suma.
Dalinio darbingumo praradimo dėl nelaimingo atsitikimo atveju išmokama išmokos dalis, atsižvelgiant į Jūsų sužeidimų lygį.
Nauda klientui
Ši programa suteikia Jums apsaugą nelaimingų atsitikimų atveju, apimdama tokius įvykius kaip mirtis ar nuolatinis visiškas/dalinis darbingumo praradimas dėl nelaimingo atsitikimo.
Jūsų mirties dėl nelaimingo atsitikimo atveju, Jūsų šeimai bus išmokėta pinigų suma, kuri tokio netikėto įvykio atveju padės jiems padengti turimus finansinius įsipareigojimus.
Jūsų visiško darbingumo praradimo dėl nelaimingo atsitikimo, kuris įvyksta itin netikėtai, atveju, Jums bus išmokėta dviguba draudimo suma. Ši išmoka Jums padės padengti finansinius nuostolius, kuriuos patyrėte dėl visiško darbingumo praradimo ir Jūsų negalėjimo dirbti bei gauti pajamų.
Jūsų dalinio darbingumo dėl nelaimingo atsitikimo atveju, dalis dvigubos išmokos sumos, bus Jums išmokėta, atsižvelgiant į nelaimingo atsitikimo sukeltų pasekmių lygį.