Pagrindinės programos savybės

Savybės
Garantuota apsauga visam laikotarpiui, kurį pasirenka Draudėjas.
Gyvybės apsauga teikiama bet kokios mirties atveju.
Galimybė pasirinkti vienkartinę išmoką arba išmokas kas mėnesį.
Nauda klientui
Visą Jūsų apsaugos programos laikotarpį, kurį pasirenkate patys, Jūsų apsauga bus garantuota nepaisant to, kaip keičiasi Jūsų sveikatos būklė.
Jeigu netektumėte gyvybės iki draudimo programos pabaigos, nesvarbu, ar tai įvyktų dėl nelaimingo atsitikimo, ar dėl ligos, ar dėl bet kokios kitos priežasties, garantuota suma bus išmokėta Jūsų artimiesiems.
Jūsų artimieji galės pasirinkti arba vienkartinę išmoką, arba išmokas dalimis, pvz., išmokas kas mėnesį, atsižvelgiant į tai, kaip jiems patogiau.