Programos apžvalga

Jūsų artimieji bus finansiškai apsaugoti ir galės išlaikyti savo gyvenimo kokybę, padengti įprastas ir nenumatytas išlaidas gavę garantuotą sumą, jei draudimo laikotarpio metu Jūs netektumėte gyvybės.

Pagrindinės programos savybės

Savybės
Dvi apsaugos viename.
Garantuota apsauga.
Gyvybės apsauga teikiama bet kokios mirties atveju.
Apsaugos programos pabaigoje, net ir tokiu atveju, jeigu Jums nieko nenutiktų, Jums bus išmokėta ta pati garantuota suma.
Išmoka susideda iš garantuotos sumos ir sukaupto papildomo pelno.
Galimybė pasinaudoti mokesčių lengvata.
Nauda klientui
Garantuotas finansinis stabilumas Jūsų šeimai tuo atveju, jei Jūs netektumėte gyvybės. Garantuota suma programos laikotarpio pabaigoje, Jums esant gyvam.
Jums teikiama apsauga bus garantuota visą programos laikotarpį, nepaisant to, kaip keičiasi Jūsų sveikatos būklė.
Jeigu netektumėte gyvybės, nesvarbu, ar dėl nelaimingo atsitikimo, ar dėl ligos, ar dėl bet kokios kitos priežasties – garantuota išmoka Jūsų artimiesiems bus išmokėta.
Šią sumą galėsite panaudoti taip, kaip Jums norisi. Minėta garantuota suma Jums gali būti išmokama arba kaip vienkartinė išmoka, arba dalimis, pvz., tam tikromis dalimis kas mėnesį. Gauta išmoka padės Jums išlaikyti gyvenimo kokybę, leis įgyvendinti savo planus, norus ir netgi svajones, kurias Jūs brandinote visą savo gyvenimą ir kurių negalėjote įgyvendinti dėl laiko ar finansinių galimybių stygiaus.
Bet kurio draudžiamojo įvykio atveju (gyvybės netekimas, apsaugos programos laikotarpio pabaiga) – Jūsų šeima arba Jūs gausite ne tik garantuotą sumą, bet ir papildomai sukauptą pelną.
Jūs galite susigrąžinti už savo apsaugos programą įmokėtų įmokų dalį naudodamasis mokesčių lengvata Lietuvos Respublikos įstatymų tvarka.