Programos apžvalga

Jūsų artimieji turės finansinę paramą, nepriklausomai nuo to, kokiame gyvenimo etape Jūs prarastumėte gyvybę.

Pagrindinės programos savybės

Savybės
Apima viso gyvenimo gyvybės apsaugą ir taupymą.
Garantuota apsauga.
Gyvybės apsauga mirties dėl bet kokios priežasties atveju.
Galimybė pasirinkti vienkartinę išmoką ar mokėjimus kas mėnesį.
Galimybė pasinaudoti mokesčių lengvata.
Nauda klientui
Jūsų mirties atveju, Jūsų artimiesiems bus išmokėta garantuota draudimo suma. Jums esant gyvam draudimo sutarties pabaigoje, Jums bus išmokėta garantuota draudimo suma.
Jūsų gyvybės apsauga bus garantuota nepaisant to, kaip keisis Jūsų sveikatos būklė visu apsaugos programos laikotarpiu.
Jums netekus gyvybės bet kokiu atveju, ar tai būtų įvykę dėl nelaimingo atsitikimo, ar dėl ligos, garantuota draudimo suma yra išmokama Jūsų artimiesiems.
Šios apsaugos programos garantuota draudimo suma gali būti išmokėta vienkartine išmoka arba dalimis, pvz., lygiomis dalimis kas mėnesį, priklausomai nuo to, kaip yra patogiau Jūsų artimiesiems ar Jums. Ši išmoka, be jokios abejonės, padės Jūsų šeimai padengti nenumatytas išlaidas ir šeimos įsipareigojimus, ar padengti išlaidas, kurios bus reikalingos pasirūpinti Jūsų sveikata sulaukus garbaus amžiaus.
Galite susigrąžinti dalį už savo apsaugos programą įmokėtų įmokų naudodamiesi mokesčių lengvata Lietuvos Respublikos įstatymų tvarka.