Programos apžvalga

Garantuotos pajamos patogesniam pensiniam laikotarpiui ir Jūsų planų ar svajonių realizavimui.

Finansinė parama Jūsų artimiesiems, jei netektumėte gyvybės dėl nelaimingo atsitikimo.

 

Pagrindinės programos savybės

Savybės
Dvi apsaugos viename.
Mirties dėl nelaimingo atsitikimo atveju išmokama dviguba draudimo suma.
Galimybė pasirinkti vienkartinę išmoką ar mėnesinius mokėjimus.
Išmoka susideda iš garantuotos sumos ir sukaupto papildomo pelno.
Galimybė pasirinkti ir prijungti papildomas apsaugas.
Galimybė pasinaudoti mokesčių lengvata.
Nauda klientui
Garantuotos reguliarios pajamos tuomet, kai išeisite į pensiją. Jums praradus gyvybę dėl nelaimingo atsitikimo, šios programos apsaugos elementas suteiks finansinę paramą Jūsų artimiesiems ir padės įveikti netikėtus finansinius sunkumus.
Jeigu Jūs netektumėte gyvybės dėl nelaimingo atsitikimo, ir kadangi tokie įvykiai yra labai netikėti ir niekas iš tiesų negali jiems pasiruošti, dviguba draudimo suma bus išmokėta Jūsų artimiesiems, kad jie turėtų finansinę paramą.
Pasirinkę „Senjoro“ programą, Jūs galite pasirinkti būdą, kaip norėsite gauti savo garantuotą pensijos sumą. Atsižvelgdami į savo poreikius, galite minėtą garantuotą sumą gauti kaip vienkartinę išmoką arba kaip pensines išmokas kas mėnesį – taip, kaip Jums patogiau.
Šios programos laikotarpio pabaigoje gausite ne tik garantuotą išmoką, kuri Jums reikalinga patenkinti savo būtinus poreikius ateityje, bet ir sukauptą papildomą pelną.
Per visą apsaugos programos laikotarpį Jūs turite galimybę pasirinkti papildomas apsaugos programas, kad būtų užtikrinta Jūsų visapusiška gyvybės draudimo apsauga.
Galite susigrąžinti dalį už savo apsaugos programą įmokėtų įmokų naudodamasis mokesčių lengvata Lietuvos Respublikos įstatymų tvarka.