Noriu atlikti pakeitimus draudimo sutartyje

Individuali gyvybės draudimo sutartis yra ilgalaikis susitarimas, sudaromas daugeliui metų. Per šį laiką Jūsų gyvenime gali daug kas keistis. Todėl, pritaikydamas draudimo sutartį prie besikeičiančių savo poreikių ir galimybių, galite atlikti tam tikrus pakeitimus.

Kaip pakeisti Draudėjo ar Apdraustojo pavardę ar pavadinimą

Kaip pakeisti adresą, telefono Nr., el. pašto adresą

Kaip gauti Draudimo liudijimo dublikatą

Kaip pakeisti Naudos gavėją

Draudimo sumos mažinimas

Papildomos sutarties atsisakymas

Draudimo apsaugų atnaujinimas iki 7 mėnesių

Draudėjo keitimas

Įmokos mokėjimo periodiškumo keitimas

Draudimo sutarties nutraukimas išmokant išperkamąją sutarties vertę

Draudimo sutarties nutraukimas, kai sutartis neturi išperkamosios vertės

Sutarties keitimas į sutartį be įmokų mokėjimo