Vartotojų ginčai su finansų rinkos dalyviu

Lietuvos bankas nustato taisykles, kuriomis remiantis vyksta Vartotojų ir Finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimas.
 

Taisykles rasite Lietuvos banko interneto tinklalapyje: http://www.lb.lt/vartotoju_apsauga_1