Slapukų politika

nn.pl svetainėje naudojami slapukai, kurie leidžia įsiminti pasirinktą informaciją apie jos Vartotojus ir jų pageidavimus. Slapukai - tai nedideli tekstiniai failai, kurie naršant Svetainę išsaugomi vartotojo įrenginyje.


Ką reiškia mūsų vartojamos sąvokos?

Asmens duomenys - informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta;

NN grupė -  „Nationale – Nederlanden“ grupės įmonės, esančios Asmens duomenų valdytojas, t.y. „Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.“, „Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.“, „Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.“, „Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny“, atstovaujama „Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.“, „Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny“, atstovaujama „Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.“ ir „Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe Sp. z. o.o.“, registruotos Varšuvoje, Topiel g. 12. Šioje politikoje vietoj pavadinimo „NN grupė“ taip pat vartojame daugiskaitą arba žodžius „mes“, „mus“.

Svetainė - oficiali NN grupės interneto svetainė, pasiekiama adresu www.nn.pl;

Vartotojas - bet kuris fizinis asmuo, lankantis Svetainę;

BDAR - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).


Kokiais tikslais naudojame slapukus?
Slapukai (kaip ir kitos panašios technologijos) ir IP adresas, naudojamas slapukams išsaugoti konkrečiame įrenginyje, gali būti Asmens duomenys pagal BDAR nuostatas. „Nationale-Nederlanden“ naudojamus slapukus galima suskirstyti į tris kategorijas, kurias išsamiai aprašome toliau.


BŪTINI SLAPUKAI

Šios kategorijos slapukai leidžia Vartotojui naudotis Svetaine ir užtikrina saugumą naršant svetainėje. Dėl savo pobūdžio slapukai, klasifikuojami kaip bū būtini, reikalingi norint naudotis Svetainės funkcijomis, o juos išjungęs, vartotojas negalės naršyti Svetainėje. Dėl šios priežasties šios kategorijos failams Vartotojo sutikimo nereikia.
Būtini slapukai naudojami šiais tikslais:

 • įsiminti Vartotojo pasirinktus leidžiamus slapukus,
 • įsiminti Vartotojo individualius Svetainės nustatymus per sesiją ar ilgiau,
 • užtikrinti Svetainės saugumą.


ANALITINIAI SLAPUKAI

NN grupė ir jos patikimi partneriai (angl. third party cookies) naudoja slapukus, rengdama lankytojų srautų ir elgesio Svetainėje analizes bei statistinius duomenis.  Naudodami šiuos slapukus galime padaryti išvadas, kaip Vartotojai naršo Svetainėje ir kokius jos elementus reikia keisti. Analitiniams slapukams išsaugoti reikalingas Vartotojo sutikimas.
Naudodami analitinius slapukus galime nustatyti:

 • kaip Vartotojai naršo Svetainėje,
 • kokio tipo įrenginį naudoja Vartotojas,
 • ar Vartotojas mūsų Svetainėje lankosi pirmą kartą, ar yra nuolatinis lankytojas,
 • ar mūsų Svetainės turinys patraukė Vartotojo dėmesį ir kas sukėlė rodymo ar naudojimo problemų.


RINKODAROS SLAPUKAI

Svetainėje NN grupė ir jos patikimi partneriai taip pat išsaugo rinkodaros slapukus. Rinkodaros slapukai leidžia rodyti reklamą mūsų nurodytiems Vartotojams tiek Svetainėje, tiek už jos ribų Tam naudojame ir vartotojų elgesiu grindžiamas reklamas. Rinkodaros slapukams išsaugoti reikalingas Vartotojo sutikimas.

Rinkodaros slapukai leidžia:

 • atlikti rinkodaros kampanijų efektyvumo tyrimus,
 • rodyti NN grupės reklamas Vartotojams, kurie gali susidomėti tokio tipo pasiūlymais, ypač atsižvelgiant į jų pageidavimus ir elgesį tiek Svetainėje, tiek kituose tinklalapiuose,
 • kurti Vartotojų profilius, remiantis informacija, surinkta Svetainėje ir už jos ribų,
 • analizuoti Vartotojo elgesį svetainėje reklamoms pritaikyti,
 • adresuoti reklamas konkretiems Vartotojams, atitinkantiems išorinių reklamuotojų profilį.


Kur rasti dabartinį naudojamų slapukų sąrašą?

Dėl dinamiško mūsų naudojamų slapukų pobūdžio dabartinį jų sąrašą galite rasti skiltyje Slapukų deklaracija, kuri pasiekiama čia.


Kokiu pagrindu naudojame slapukus?

NN grupė naudoja analitinius ir rinkodaros slapukus, remdamasi Vartotojo duotu sutikimu. Šis sutikimas gali būti atšauktas bet kuriuo metu (žr. Kaip galite valdyti slapukus?). Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymui, kuris buvo atliekamas iki atšaukimo.

Slapukų, būtinų ryšio paslaugai teikti (duomenų perdavimas turiniui rodyti), atveju duomenis tvarkome remdamiesi teisėtais NN grupės interesais aukščiau nurodytais tikslais (būtini slapukai).


Kaip galima valdyti slapukus?

Kad Vartotojai galėtų valdyti slapukus, NN grupė pateikia specialų įrankį (CookieHub), kuris leidžia Vartotojui sutikti su visų tipų slapukais arba tik tam tikrais tvarkymo tikslais. Naudojant tą patį įrankį taip pat galima pakeisti anksčiau duotus sutikimus arba juos iš viso atšaukti. Jei norite pakeisti savo nustatymus, spustelėkite čia.

Dėl sutikimo, duoto mūsų partneriui „Axel Springer Polska sp. zo.o.“ - jei nenorite, kad šis partneris tvarkytų mūsų Svetainėje surinktus Jūsų duomenis, siekdamas užtikrinti Jums siūlomų produktų ir paslaugų reklamos tikslumą ir patrauklumą – sutikimą galite atšaukti naudodami partnerio pateiktą įrankį, paspaudę čia.

Valdyti slapukus taip pat galima pakeitus naršyklės, kurioje Vartotojas naršo Svetainėje, nustatymus. Išsamią informaciją rasite paspaudą šias nuorodas:

Be to, Vartotojas bet kuriuo metu gali patikrinti savo dabartinius privatumo nustatymus naršyklėje naudodamas specialius įrankius, paspaudę šias nuorodas:

Jei Vartotojas slapukų nevaldo pats, jie bus saugomi jo įrenginyje Slapukų deklaracijoje nurodytą laikotarpį.


Kam galime perduoti Vartotojo duomenis?

Duomenys valdytojo prašymu gali būti perduodami asmens duomenis tvarkantiems subjektams, įskaitant IT paslaugų teikėjus ar rinkodaros agentūras – tokie subjektai duomenis tvarko, remdamiesi sutartimi su valdytoju ir tik pagal valdytojų nurodymus. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami tam tikriems informacinių sistemų tiekėjų subrangovams, t.y. gavėjams, esantiems Europos ekonominei erdvei nepriklausančiose šalyse, kuriems Europos Komisija nenustatė tinkamo asmens duomenų apsaugos lygio. Asmens duomenų perdavimas vyksta, remiantis standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis. Gavėjai, esantys Europos ekonominei erdvei nepriklausančiose šalyse, įdiegė tinkamas asmens duomenų apsaugos priemones. Svetainės vartotojas turi teisę gauti perduotų asmens duomenų kopiją.

Jūsų duomenys taip pat gali būti perduodami mūsų patikimams partneriams, tarp kurių yra „Wirtualna Polska“ ir „Ringier Axel Springer Polska sp.z o.o.“ kapitalo grupės įmonės. Išsamią informaciją apie „Wirtualna Polska“ vykdomą duomenų tvarkymą rasite „Wirtualna Polska“ privatumo politikoje. „Ringier Axel Springer Polska sp. zo.o.“ privatumo politika, kurioje yra išsamios informacijos apie duomenų tvarkymą ir Jūsų teises (ypač kaip valdyti, išjungti ir ištrinti slapukus), paskelbta adresu https://politykaprywatnosci.onet.pl/

Atsižvelgiant į tai, kad kai kurie slapukai priklauso trečiosioms šalims, jei sutinkate su jų saugojimu, duomenis tvarkys ir kiti mūsų patikimi partneriai, kai kurie iš jų įsikūrę už Europos ekonominės erdvės ribų. Informaciją apie trečiąsias šalis rasite Slapukų deklaracijoje.


Kaip galite susisiekti su mumis dėl slapukų?

Su NN grupe galite susisiekti el. paštu: info.lt@nn.pl arba raštu (valdytojų buveinės adresas).

Vartotojas taip pat gali kreiptis į duomenų apsaugos priežiūros pareigūną elektroniniu paštu iod@nn.pl arba raštu (valdytojo buveinės adresas). Priežiūros pareigūnas yra kompetentingas kontaktinis asmuo visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimu.