Leczenie specjalistyczne

Jeśli odbyłeś  leczenie specjalistyczne, wypełnij wniosek online. Sprawdź, jakich dokumentów będziemy od Ciebie potrzebować, żeby załatwić sprawę tak szybko, jak to możliwe.

Przed zgłoszeniem sprawdź, czy posiadasz umowę dodatkową, do której składasz ten wniosek. Informację o niej znajdziesz w polisie, którą wysyłaliśmy w momencie zawarcia umowy.

 

Zgłoszenie możesz wysłać również pocztą.

Pobierz wniosek, wypełnij go elektronicznie, wydrukuj i podpisz, a następnie prześlij na nasz adres:

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

Do wniosku nie zapomnij dołączyć

•    kopii dowodu osobistego lub paszportu Ubezpieczonego
•    karty informacyjnej  z leczenia szpitalnego
•    odpisu badania potwierdzającego wykonanie specjalistycznego leczenia 
 

Jeżeli przedstawione dokumenty okażą się niewystarczające do podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia, poinformujemy Cię, jakich dokumentów będziemy dodatkowo potrzebować.
 

Wszystkie dokumenty powinny być dostarczone w oryginałach lub czytelnych kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Najczęściej zadawane pytania

Kto może potwierdzić kopie dokumentów za zgodność z oryginałem?

Dlaczego prosimy o dokument tożsamości?

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!