APO/API - Analiza potrzeb osobistych i profilu inwestycyjnego

Analiza potrzeb osobistych i profilu inwestycyjnego (APO/API) to dokument, który pomaga ustalić potrzeby i możliwości inwestycyjne.

Czym jest Analiza potrzeb osobistych i profilu inwestycyjnego oraz jak ją złożyć? 

Przy przystąpieniu do ubezpieczenia grupowego z opcją inwestycyjną niezbędne jest wypełnienie Analizy potrzeb osobistych i profilu inwestycyjnego. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje.

Zachęcamy do zapoznania się z listem informacyjnym dotyczącym Analizy potrzeb osobistych i profilu inwestycyjnego.

Pobierz list informacyjny dotyczący APO/API

Pobierz poniższy dokument, wydrukuj go, wypełnij i podpisz. Podpisany dokument wraz z wnioskiem o przystąpienie do ubezpieczenia grupowego prosimy o przesłanie na adres:

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
ul. Topiel 12 
00-342 Warszawa

Pobierz Analizę potrzeb osobistych i profilu inwestycyjnego

 

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!