Na wypadek operacji

Jeśli przeszedłeś operację, złóż wniosek online. Sprawdź, jakich dokumentów będziemy od Ciebie potrzebować, żeby załatwić sprawę tak szybko, jak to możliwe.

Jeżeli jesteś Klientem Nationale-Nederlanden, wniosek możesz złożyć wygodnie logując się do swojej strefy Klienta Moje NN (dowiedz się więcej). Dzięki temu będziesz mógł śledzić status swojego wniosku.

Przed zgłoszeniem sprawdź, czy posiadasz umowę dodatkową, do której składasz ten wniosek. Informację o niej znajdziesz w polisie, którą wysyłaliśmy w momencie zawarcia umowy.

Zgłoszenie wygodnie prześlesz również:
• 
 pocztą, jako wniosek papierowy

adresowany do:
Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie 
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

Do wniosku nie zapomnij dołączyć

•    kopii dowodu osobistego lub paszportu Ubezpieczonego
•    karty informacyjnej z leczenia szpitalnego oraz inną dokumentację medyczną dotyczącą zdarzenia,
•    jeśli operacja była spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem - dokumenty potwierdzające zajście i okoliczności nieszczęśliwego wypadku (np. opis wypadku, protokół BHP, raport policyjny).

Jeżeli przedstawione dokumenty okażą się niewystarczające do podjęcia decyzji dotyczącej wypłaty świadczenia, poinformujemy Cię, czego będziemy dodatkowo potrzebować do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości wypłaty.
 

Wszystkie dokumenty powinny być dostarczone w oryginałach lub czytelnych kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
 

Najczęściej zadawane pytania

Kto może potwierdzić kopie dokumentów za zgodność z oryginałem?

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!