Niezdolność do pracy - wypłata świadczenia

Kiedy stracisz zdolność do wykonywania pracy, wypełnij wniosek aby uzyskać wypłatę ze swojego ubezpieczenia. Sprawdź, jakich dokumentów będziemy od Ciebie potrzebować, żeby załatwić sprawę tak szybko, jak to możliwe.

Wskazane jest, aby wniosek został zgłoszony po upływie 12 miesięcy od rozpoznania choroby lub od zajścia nieszczęśliwego wypadku.

 

Zgłoszenie możesz wysłać również pocztą.
 

W tym celu pobierz wniosek, wypełnij go elektronicznie, wydrukuj i podpisz, a następnie prześlij na nasz adres:

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

 

Do wniosku nie zapomnij dołączyć

Niezdolność Ubezpieczonego do pracy spowodowana chorobą

Niezdolność Ubezpieczonego do pracy spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

Miesięczna wypłata na wypadek niezdolności do pracy

Niezdolność do pracy w zawodzie nauczyciela

Jeżeli przedstawione dokumenty okażą się niewystarczające do podjęcia decyzji dotyczącej wypłaty świadczenia, poinformujemy Cię, czego będziemy dodatkowo potrzebować do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości wypłaty.

Wszystkie dokumenty powinny być dostarczone w oryginałach lub czytelnych kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Najczęściej zadawane pytania

Kto może potwierdzić kopie dokumentów za zgodność z oryginałem?

Dlaczego prosimy o dokument tożsamości?

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!