Poważne zachorowania/nowotwory – wypłata świadczenia

Po zdiagnozowaniu poważnej choroby, wypełnij wniosek online. Sprawdź, jakich dokumentów będziemy od Ciebie potrzebować, żeby załatwić sprawę tak szybko, jak to możliwe.

Zgłoszenie wygodnie prześlesz również:
•    pocztą, jako wniosek papierowy
adresowany do:
Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie 
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

Do wniosku nie zapomnij dołączyć

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego

Poważne zachorowanie Małżonka

Poważne zachorowanie Dziecka

Jeżeli przedstawione dokumenty okażą się niewystarczające do podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia, poinformujemy Cię, jakich dokumentów będziemy dodatkowo potrzebować.

Wszystkie dokumenty powinny być dostarczone w oryginałach lub czytelnych kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Najczęściej zadawane pytania

Kto może potwierdzić kopie dokumentów za zgodność z oryginałem?

Dlaczego prosimy o dokument tożsamości?

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!