Rekonwalescencja i pobyt w sanatorium

Wypełnij wniosek aby uzyskać wypłatę ze swojego ubezpieczenia z tytułu rekonwalescencji i pobytu w sanatorium. Sprawdź, jakich dokumentów będziemy od Ciebie potrzebować, żeby załatwić sprawę tak szybko, jak to możliwe.

Zgłoszenie wygodnie prześlesz również:
•    pocztą, jako wniosek papierowy
adresowany do:
Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie 
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

Do wniosku nie zapomnij dołączyć

Rekonwalescencja

Pobyt w sanatorium

Jeżeli przedstawione dokumenty okażą się niewystarczające do podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia, poinformujemy Cię, jakich dokumentów będziemy dodatkowo potrzebować.

Wszystkie dokumenty powinny być dostarczone w oryginałach lub czytelnych kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Najczęściej zadawane pytania

Kto może potwierdzić kopie dokumentów za zgodność z oryginałem?

Dlaczego prosimy o dokument tożsamości?

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!