Trwałe inwalidztwo

Jeśli doszło do wypadku, w wyniku którego doszło do  obrażeń ciała i trwałego inwalidztwa, wypełnij wniosek online.
Sprawdź, jakich dokumentów będziemy od Ciebie potrzebować, żeby załatwić sprawę tak szybko, jak to możliwe.

Zgłoszenie możesz wysłać również pocztą.

W tym celu pobierz wniosek, wypełnij go elektronicznie, wydrukuj i podpisz, a następnie prześlij na nasz adres:

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

Wskazane jest, by Ubezpieczony złożył wniosek w przypadku trwałego całkowitego inwalidztwa po upływie 12 miesięcy od nieszczęśliwego wypadku, a w przypadku trwałego częściowego inwalidztwa - po wystawieniu dokumentu potwierdzającego inwalidztwo.

Do wniosku nie zapomnij dołączyć

•    kopii dowodu osobistego lub paszportu Ubezpieczonego
•    dokumentów potwierdzających zajście i okoliczności nieszczęśliwego wypadku (np. opis zdarzenia, raport BHP lub policyjny, jeśli były sporządzane),
•    pełnej dokumentacji medycznej od chwili udzielenia pierwszej pomocy po wypadku aż do zakończenia leczenia i rehabilitacji,
•    orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych
 

Jeżeli przedstawione dokumenty okażą się niewystarczające do podjęcia decyzji dotyczącej wypłaty świadczenia, poinformujemy Cię, czego będziemy dodatkowo potrzebować do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości wypłaty.
 

Wszystkie dokumenty powinny być dostarczone w oryginałach lub czytelnych kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
 

Najczęściej zadawane pytania

Kto może potwierdzić kopie dokumentów za zgodność z oryginałem?

Dlaczego prosimy o dokument tożsamości?

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!