Ubezpieczenie członków rodziny w Nationale-Nederlanden

Jeśli Twoi bliscy są objęci ubezpieczeniem i chcesz zgłosić zdarzenie, które ich dotyczy, skorzystaj z formularza online. Sprawdź wcześniej, jakich dokumentów będziemy od Ciebie potrzebować, żeby załatwić sprawę tak szybko, jak to możliwe.

Zgłoszenie  prześlesz również pocztą.

Pobierz wniosek, wypełnij go, podpisz i wyślij na adres
Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

 

Do wniosku nie zapomnij dołączyć

Śmierć Rodzica, Śmierć Rodzica Małżonka, Śmierć Ojczyma lub Macochy

Śmierć Rodzica lub Śmierć Rodzica Małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

Narodziny Dziecka

Śmierć Dziecka

Narodziny martwego Dziecka

Jeżeli przedstawione dokumenty okażą się niewystarczające do podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia, poinformujemy Cię, jakich dokumentów będziemy dodatkowo potrzebować.

Wszystkie dokumenty powinny być dostarczone w oryginałach lub czytelnych kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Najczęściej zadawane pytania

Kto może potwierdzić kopie dokumentów za zgodność z oryginałem?

Dlaczego prosimy o dokument tożsamości?

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!