Wypłata częściowa wartości funduszu kapitałowego 

Jeśli chcesz wypłacić zgromadzone na funduszu pieniądze, pobierz odpowiedni wniosek, wypełnij go elektronicznie, wydrukuj i podpisz, a następnie wyślij do nas na podany poniżej adres. 

Masz dwie możliwości do wyboru:

Wypłata części zgromadzonych środków

Wypłata wszystkich zgromadzonych pieniędzy i rozwiązanie umowy ubezpieczenia

 

Wypełnione i podpisane wnioski odeślij na adres:

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

 

Pamiętaj, by do wniosku dołączyć:

•    kopię dokumentu potwierdzający tożsamość 
•    w przypadku wypłaty wszystkich zgromadzonych pieniędzy: wniosek o wystąpienie z ubezpieczenia (jeżeli wcześniej nie został przesłany)
 

Najczęściej zadawane pytania

Kto może potwierdzić kopie dokumentów za zgodność z oryginałem?

Dlaczego prosimy o dokument tożsamości?

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!