Obniżamy opłaty za fundusze PPK

Oferujemy obniżone i konkurencyjne opłaty funduszy zdefiniowanej daty Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro, które są podstawą PPK.

 

Opłata stała za zarządzanie wynosi 0,2% wartości aktywów netto (stawka roczna) w przypadku Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2025, oraz 0,42% wartości aktywów netto (stawka roczna) w przypadku pozostałych funduszy (data docelowa inwestycji od 2030 do 2065). Dodatkowo nie pobieramy opłat za konwersję (zgodnie z ustawą o PPK, dwie konwersje w roku są bezpłatne; uczestnicy PPK zarządzanego przez Nationale-Nederlanden PTE dokonują wszystkich konwersji bezpłatnie). 
 

Opłata zmienna wynosi 0,1% aktywów netto.
 

Docelowa data inwestycji Nationale-Nedalanden DFE Nasze Jutro
2025
2030
2035
2040
2045
2050
2055
2060
2065
Opłata stała za zarządzanie Przy uwzględnieniu ograniczenia, o którym mowa w art. 49 ust. 5 Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych.
0,20%
0,42%
0,42%
0,42%
0,42%
0,42%
0,42%
0,42%
0,42%

Słowniczek opłat

Opłata stała

Opłata zmienna

Opłata za konwersję

Zamów rozmowę z ekspertem PPK

Oddzwonimy bezpłatnie. Możesz też bezpośrednio skontaktować się z zespołem ekspertów PPK pod numerem 22 522 71 66 (opłata za połączenie jak w taryfie operatora).

Administratorem Twoich danych jest Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie (00-342) przy ul. Topiel 12.

Więcej Poza formularzem, możesz skontaktować się z nami także pisemnie na nasz adres oraz mailowo: ppk@nn.pl. Przetwarzamy dane, które podałeś nam w formularzu, żeby skontaktować się z Tobą w związku z Twoim zainteresowaniem PPK w Nationale-Nederlanden, jest to nasz tzw. prawnie uzasadniony interes. Wypełnienie formularza jest dobrowolne, ale potrzebujemy posiadać Twoje w takim zakresie, który umożliwi nam kontakt z Tobą i przygotowanie odpowiedniej oferty, jeśli o nią poprosisz. Usuwamy Twoje dane po upływie 12 miesięcy od przesłania nam zapytania. Jako przedsiębiorstwo korzystamy ze wsparcia podmiotów zewnętrznych, np. dostawców usług IT, które mogą mieć dostęp do Twoich danych. Mamy jednak umowę, która określa ich obowiązki w tym zakresie. Zapewniamy Ci realizację prawa dostępu do danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Jeśli potrzebujesz kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych – napisz do nas na: iod@nn.pl.