Pobyt w szpitalu

Po zakończonym pobycie w szpitalu, wypełnij wniosek online o wypłatę odszkodowania. Przed zgłoszeniem sprawdź, jaka jest minimalna liczba dni pobytu w szpitalu w Twojej umowie ubezpieczenia oraz skompletuj wymagane załączniki.

Zgłoszenie wygodnie prześlesz również:
•    pocztą, jako wniosek papierowy
adresowany do:
Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie 
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

Do wniosku nie zapomnij dołączyć

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu spowodowany chorobą/nieszczęśliwym wypadkiem

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku przy pracy

Pobyt Małżonka w szpitalu spowodowany chorobą/ nieszczęśliwym wypadkiem

Pobyt Dziecka w szpitalu spowodowany chorobą/ nieszczęśliwym wypadkiem

Ubezpieczenie lekowe

Jeżeli przedstawione dokumenty okażą się niewystarczające do podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia, poinformujemy Cię, jakich dokumentów będziemy dodatkowo potrzebować.

Wszystkie dokumenty powinny być dostarczone w oryginałach lub czytelnych kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Najczęściej zadawane pytania

Kto może potwierdzić kopie dokumentów za zgodność z oryginałem?

Dlaczego prosimy o dokument tożsamości?

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!