Trwały uszczerbek na zdrowiu

Jeśli doszło do wypadku, w wyniku którego doznałeś trwałego obrażenia ciała, wypełnij wniosek online. Sprawdź, jakich dokumentów będziemy od Ciebie potrzebować, żeby załatwić sprawę tak szybko, jak to możliwe.

 

Zgłoszenie wygodnie prześlesz również:
•    pocztą, jako wniosek papierowy
adresowany do:
Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie 
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

Do wniosku nie zapomnij dołączyć

Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem

Trwały Uszczerbek na zdrowiu Małżonka spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem

Trwały Uszczerbek na zdrowiu Dziecka spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem

Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu

Jeżeli przedstawione dokumenty okażą się niewystarczające do podjęcia decyzji dotyczącej wypłaty świadczenia, poinformujemy Cię, czego będziemy dodatkowo potrzebować do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości wypłaty.

Wszystkie dokumenty powinny być dostarczone w oryginałach lub czytelnych kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Najczęściej zadawane pytania

Kto może potwierdzić kopie dokumentów za zgodność z oryginałem?

Dlaczego prosimy o dokument tożsamości?

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!