Uszkodzenie ciała

W przypadku złamania lub innego obrażenia ciała, aby uzyskać wypłatę z ubezpieczenia, wypełnij wniosek online. Sprawdź, jakich dokumentów będziemy od Ciebie potrzebować, żeby załatwić sprawę tak szybko, jak to możliwe.

Jeżeli jesteś Klientem Nationale-Nederlanden, wniosek możesz złożyć wygodnie logując się do swojej strefy Klienta Moje NN (dowiedz się więcej). Dzięki temu będziesz mógł śledzić status swojego wniosku.

Zgłoszenie wygodnie prześlesz również pocztą

Pobierz wniosek, wypełnij go, podpisz i wyślij na adres:

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

  • Pobierz wniosek - jeżeli posiadasz grupowe ubezpieczenie na życie Razem dla siebie lub inne zawarte w Nationale-Nederlanden
  • Pobierz wniosek - jeżeli posiadasz grupowe ubezpieczenie na życie Nasz Fundusz, Nestor albo inne zawarte w dawnym NNLife TUnŻiR S.A.

Do wniosku nie zapomnij dołączyć

•    kopii dowodu osobistego lub paszportu Ubezpieczonego
•    dokumentacji medycznej z udzielenia pierwszej pomocy;
•    dokumentacji medycznej z leczenia następstw wypadku;
•    postanowienia z prokuratury lub notatki urzędowej z policji opisująca okoliczności wypadku;
•    protokołu powypadkowego BHP w przypadku wypadku w pracy;
•    kopii prawa jazdy, jeżeli Ubezpieczony w chwili zdarzenia kierował pojazdem;
oraz:
•    dokumentu pełnomocnictwa, jeśli wniosek o wypłatę świadczenia składa inna osoba niż osoba uprawniona do otrzymania świadczenia.
 

Wszystkie dokumenty powinny być dostarczone w oryginałach lub czytelnych kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
 

Najczęściej zadawane pytania

Kto może potwierdzić kopie dokumentów za zgodność z oryginałem?

Dlaczego prosimy o dokument tożsamości?

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!