Uszkodzenie ciała

W przypadku złamania lub innego obrażenia ciała, aby uzyskać wypłatę z ubezpieczenia, wypełnij wniosek online. Sprawdź, jakich dokumentów będziemy od Ciebie potrzebować, żeby załatwić sprawę tak szybko, jak to możliwe.

Jeżeli jesteś Klientem Nationale-Nederlanden, wniosek możesz złożyć wygodnie logując się do swojej strefy Klienta Moje NN (dowiedz się więcej). Dzięki temu będziesz mógł śledzić status swojego wniosku.

Zgłoszenie wygodnie prześlesz również:
•    pocztą, jako wniosek papierowy
adresowany do:
Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie 
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

Do wniosku nie zapomnij dołączyć

•    kopii dowodu osobistego lub paszportu Ubezpieczonego
•    dokumentacji medycznej z udzielenia pierwszej pomocy;
•    dokumentacji medycznej z leczenia następstw wypadku;
•    postanowienia z prokuratury lub notatki urzędowej z policji opisująca okoliczności wypadku;
•    protokołu powypadkowego BHP w przypadku wypadku w pracy;
•    kopii prawa jazdy, jeżeli Ubezpieczony w chwili zdarzenia kierował pojazdem;
oraz:
•    dokumentu pełnomocnictwa, jeśli wniosek o wypłatę świadczenia składa inna osoba niż osoba uprawniona do otrzymania świadczenia.
 

Wszystkie dokumenty powinny być dostarczone w oryginałach lub czytelnych kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
 

Najczęściej zadawane pytania

Kto może potwierdzić kopie dokumentów za zgodność z oryginałem?

Dlaczego prosimy o dokument tożsamości?

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!