Wypłata świadczenia w przypadku śmierci

Aby otrzymać świadczenie po śmierci Ubezpieczonej osoby, wypełnij wniosek online. Sprawdź, jakich dokumentów będziemy od Ciebie potrzebować, żeby załatwić sprawę tak szybko, jak to możliwe.

Jeżeli jesteś Klientem Nationale-Nederlanden, wniosek możesz złożyć wygodnie logując się do swojej strefy Klienta Moje NN (dowiedz się więcej). Dzięki temu będziesz mógł śledzić status swojego wniosku.

Zgłoszenie możesz wysłać również pocztą.
 

W tym celu pobierz wniosek, wypełnij go elektronicznie, wydrukuj i podpisz, a następnie prześlij na nasz adres:

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

Do wniosku nie zapomnij dołączyć

Śmierć Ubezpieczonego

Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku w pracy

Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego

Śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu

Śmierć Małżonka/ śmierć Małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem/ śmierć Małżonka wskutek wypadku komunikacyjnego

Osierocenie Dziecka

Jeżeli przedstawione dokumenty okażą się niewystarczające do podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia, poinformujemy Cię, jakich dokumentów będziemy dodatkowo potrzebować.

Wszystkie dokumenty powinny być dostarczone w oryginałach lub czytelnych kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Najczęściej zadawane pytania

Kto może potwierdzić kopie dokumentów za zgodność z oryginałem?

Dlaczego prosimy o dokument tożsamości?

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!