Jak otrzymać wypłatę

Jeśli z powodu depresji lub zaburzeń lękowych (nerwicy) spędziłeś w szpitalu ponad 21 dni, wypełnij wniosek online.

Jeżeli jesteś naszym klientem, aby złożyć wniosek, najlepiej zaloguj się do swojej strefy klienta Moje NN. Dzięki temu możesz śledzić jego status.

Pieniądze wypłacimy do 30 dni od momentu, kiedy otrzymamy Twoje zgłoszenie. Jeżeli z naszej strony pojawią się wątpliwości, które będą wymagały dodatkowego czasu, świadczenie wypłacimy w ciągu 14 dni od ich wyjaśnienia. 

Wniosek możesz też wysłać pocztą. 

W tym celu pobierz wniosek. Wypełnij go elektronicznie. Wydrukuj i podpisz. Następnie wyślij na nasz adres:

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

 

Do wniosku dołącz:

  • kopię dowodu osobistego lub paszportu,
  • kartę informacyjną leczenia szpitalnego,
  • inne dokumenty medyczne, opinie i wyniki badań laboratoryjnych, które mogą potwierdzać, że chorujesz na depresję lub masz zaburzenia lękowe. 

Wszystkie dokumenty wysyłaj jako oryginały lub czytelne kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Jeśli na ich podstawie, nie będziemy mogli podjąć decyzji ws. wypłaty, poprosimy Cię o dodatkowe dokumenty. 

Jak skorzystać ze świadczenia medycznego

Jeżeli lekarz pierwszego kontaktu lub psychiatra stwierdził u Ciebie zaburzenia emocjonalne (zaburzenia nerwowe, zaburzenia lękowe, agresję, stan depresyjny), możesz skorzystać z pomocy specjalisty. Zorganizujemy dla Ciebie badania laboratoryjne oraz konsultacje z psychologiem lub psychiatrą.
 
Zadzwoń pod numer 22 563 11 59 (czynny całą dobę, także w weekendy i święta).

 

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!