Harmonogram PPK

Harmonogram wdrożenia PPK

Pomagamy pracodawcom przygotować się do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Poznaj harmonogram wdrożenia PPK – pięć najważniejszych kroków i kluczowe terminy, o których musisz pamiętać uruchamiając PPK w ramach IV fali. Sprawdź również, jak możemy Ci pomóc i jakie narzędzia wsparcia oferujemy na poszczególnych etapach. 

 • Krok

  Planowanie

  Pracodawcy w pierwszej kolejności powinni ustalić bazę zatrudnionych i sprawdzić, kiedy są zobligowani wdrożyć PPK. Kolejny krok to oszacowanie budżetu na PPK – jego filar to wpłaty podstawowe na PPK pracodawcy. By oszacować koszty wdrożenia i obsługi PPK, warto skorzystać z naszego kalkulatora PPK dla firm. Ten etap obejmuje też wybór dostawcy PPK razem z reprezentacją, a gdy nie dojdzie do konsensusu, pracodawca sam wybiera instytucję finansową. Jeśli na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie dojdzie do konsensusu z reprezentacją załogi, to ustawowo pracodawca sam podejmuje decyzje o wyborze Instytucji Finansowej.

  Oblicz koszty
 • Krok

  Aktualizacja systemu kadrowo-płacowego

  System kadrowy to serce PPK – wpłaty pracowników i pracodawców mają wpływ na naliczane wynagrodzenie. Pracodawcy powinni upewnić się, czy ich system kadrowy jest przygotowany na PPK – czy pozwala wprowadzić dyspozycje dotyczące członkostwa oraz uwzględnić wpłaty do PPK w wynagrodzeniu. Dane z systemu kadrowo-płacowego są przekazywane instytucji finansowej.

 • Krok

  Komunikacja z pracownikami

  Warto przekazać pracownikom rzetelne informacje o PPK – to korzystne zarówno dla nich samych, jak i dla pracodawców. Zatrudnieni będą mogli podjąć świadomą decyzję dotyczącą uczestnictwa w PPK i gromadzenia długoterminowych oszczędności. Pracodawcy unikną w ten sposób dodatkowej pracy dla działu kadrowego.

 • Krok

  Zawarcie umów o zarządzanie i prowadzenie

  Pracodawcy zawierają z wybraną instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK – ona uruchamia program w firmie. W imieniu pracowników zawierana jest także umowa o prowadzenie PPK – na tej podstawie załoga jest zapisywana do programu. Podmiot zatrudniający wdraża PPK, czyli zawiera umowę o zarządzanie PPK nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK. Obie umowy są zawierane elektronicznie przez Portal Pracodawcy. Formalne zawarcie umowy o prowadzenie to moment przesłania pliku zgłoszeniowego do instytucji finansowej.

   

  > Zobacz, jak przejść proces rejestracji

  Zarejestruj firmę
 • Krok

  Obsługa PPK

  Po uruchomieniu PPK pracodawcy obsługują comiesięczne wpłaty do programu oraz decyzje pracowników dotyczące uczestnictwa (m.in. rezygnacje, przystąpienia, wpłaty dodatkowe, transfer). Wszystkie te informacje muszą trafić do systemu kadrowo-płacowego, a później także do instytucji finansowej. Komunikacja odbywa się poprzez przesłanie pliku wyeksportowanego z systemu kadrowo-płacowego przez Portal Pracodawcy. 

Zamów rozmowę z ekspertem PPK

Oddzwonimy bezpłatnie. Możesz też bezpośrednio skontaktować się z zespołem ekspertów PPK pod numerem 22 522 71 66 (opłata za połączenie jak w taryfie operatora).

Administratorem Twoich danych jest Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie (00-342) przy ul. Topiel 12.

Więcej Poza formularzem, możesz skontaktować się z nami także pisemnie na nasz adres oraz mailowo: ppk@nn.pl. Przetwarzamy dane, które podałeś nam w formularzu, żeby skontaktować się z Tobą w związku z Twoim zainteresowaniem PPK w Nationale-Nederlanden, jest to nasz tzw. prawnie uzasadniony interes. Wypełnienie formularza jest dobrowolne, ale potrzebujemy posiadać Twoje w takim zakresie, który umożliwi nam kontakt z Tobą i przygotowanie odpowiedniej oferty, jeśli o nią poprosisz. Usuwamy Twoje dane po upływie 12 miesięcy od przesłania nam zapytania. Jako przedsiębiorstwo korzystamy ze wsparcia podmiotów zewnętrznych, np. dostawców usług IT, które mogą mieć dostęp do Twoich danych. Mamy jednak umowę, która określa ich obowiązki w tym zakresie. Zapewniamy Ci realizację prawa dostępu do danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Jeśli potrzebujesz kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych – napisz do nas na: iod@nn.pl.