Zmiana nazw funduszy

Fundusze UFK

Inwestycje portfelowe

NN SFIO Akcji 2 oraz NN SFIO Obligacji 2

Legg Mason

NN Subfundusz Oszczędnościowy i NN UFK Oszczędnościowy