Jestem/byłem Współmałżonkiem zmarłego członka OFE


Jeśli zmarły członek OFE był Twoim Współmałżonkiem, możesz otrzymać środki z jego funduszu.
 

Poniżej opisaliśmy dokładne informacje dotyczące procesu wypłaty oraz dokumenty, których będziemy potrzebować do jej realizacji. 

Jako Współmałżonek jestem Uposażonym

Jako Współmałżonek otrzymasz połowę środków z rachunku zmarłego Członka OFE, zgromadzonych w czasie trwania wspólności majątkowej w formie wypłaty transferowej na swój rachunek w OFE (jeśli nie posiadasz swojego rachunku OFE, założymy go na potrzebę wypłaty transferowej). Pozostałe środki należne z tytułu uposażenia zostaną wypłacone w formie gotówkowej lub przetransferowane na Twój rachunek w OFE w proporcji ustalonej przez zmarłego Członka OFE.
Członek OFE i Jego Współmałżonek zmarł
1. Jeśli członek OFE zmarł po Współmałżonku, wtedy całość środków zgromadzonych na rachunku Członka OFE wypłacona zostanie pozostałym Osobom Uposażonym lub Spadkobiercom Członka OFE (w przypadku, gdy Współmałżonek był jedyną osobą Uposażoną na rachunku OFE).
2. Jeśli członek OFE zmarł przed Współmałżonkiem, w takiej sytuacji środki przypadające Współmałżonkowi z tytułu istnienia małżeńskiej wspólności majątkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa*, muszą zostać przetransferowane na Jego rachunek w OFE. Osoby uprawnione muszą zgłosić się po wypłatę również z rachunku Współmałżonka. Pozostałe środki z rachunku zmarłego Członka OFE wypłacone zostaną Osobom Uposażonym oraz Spadkobiercom Współmałżonka Członka OFE. *Art. 131 pkt 1Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1906)

Jako Współmałżonek nie jestem Uposażonym

Jako Współmałżonek otrzymasz połowę środków z rachunku zmarłego Członka OFE, zgromadzonych w czasie trwania wspólności majątkowej w formie wypłaty transferowej na rachunek OFE (jeśli nie posiadasz swojego rachunku OFE, założymy go na potrzebę wypłaty transferowej). Pozostałe środki zostaną podzielone pomiędzy Uposażonych, w proporcjach ustalonych przez zmarłego Członka OFE i wypłacone Uposażonym w formie gotówkowej. Jako Współmałżonek nie otrzymasz już tej części wypłaty.
Członek OFE i Jego Współmałżonek zmarł
1. Jeśli członek OFE zmarł po Współmałżonku, wtedy całość środków zgromadzonych na rachunku Członka OFE wypłacona zostanie Osobom Uposażonym.
2. Jeśli członek OFE zmarł przed Współmałżonkiem, w takiej sytuacji środki przypadające Współmałżonkowi z tytułu istnienia małżeńskiej wspólności majątkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa*, muszą zostać przetransferowane na Jego rachunek w OFE. Pozostałe środki z rachunku zmarłego Członka OFE wypłacone zostaną Osobom Uposażonym. *Art. 131 pkt 1Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1906)

Sprawdź, jakich dokumentów będziemy potrzebować do wypłaty środków z OFE:

Jeśli jako Współmałżonek jesteś osobą Uposażoną

Jeśli jako Współmałżonek nie jesteś osobą Uposażoną

W zależności od wybranej sytuacji:

1. Jeśli Uposażeni żyją, wszystkie środki, zgromadzone na rachunku zmarłego Członka OFE, będą podzielone pomiędzy Uposażonych w proporcjach ustalonych przez zmarłego Członka OFE i wypłacone Uposażonym.
2. Jeśli Uposażeni zmarli po Członku OFE, Uposażeni nabyli prawo do środków zgromadzonych na koncie Członka OFE w wysokości odpowiadającej jego udziałowi (określonemu przez Członka OFE). Środki należne Uposażonym będą rozdysponowane pomiędzy jego Spadkobierców.
3. Jeśli Uposażeni zmarli przed Członkiem OFE, zmarły Uposażony nie nabył prawa do środków zgromadzonych na rachunku i w przypadku, gdy: a) Zmarły Uposażony był wskazany, jako jedyny uprawniony do odbioru środków – środki z rachunku należą się Spadkobiercom zmarłego Członka OFE. b) Zmarły Uposażony nie był jedynym uprawnionym wskazanym przez Członka Funduszu – środki przypadające zmarłemu Uposażonemu dzielone są proporcjonalnie pomiędzy pozostałych Uposażonych, wyznaczonych przez zmarłego Członka OFE.

Sprawdź, jakich dokumentów będziemy potrzebować:

Jeśli Uposażeni żyją

Jeśli Uposażeni zmarli przed członkiem OFE

Jeśli Uposażeni zmarli po członku OFE