Po narodzinach dziecka 30 proc. ojców pracuje mniej

Rodzicielstwo coraz częściej przekładane jest na później. W 2018 roku średni wiek urodzenia pierwszego dziecka wyniósł 27 lat dla kobiet i 33 lata dla mężczyzn. Późne macierzyństwo i ojcostwo wiąże się często z większą świadomością u rodziców. Ojcowie chętniej angażują się w życie rodzinne. Powoli rośnie też liczba tych, którzy korzystają z przysługujących im urlopów ojcowskich i wychowawczych. Według badań Nationale-Nederlanden prawie 40 proc. Polaków uważa, że po pojawieniu się dziecka mniej czasu poświęca swojej karierze. Zjawisko to wciąż częściej dotyczy matek niż ojców - prawie co druga kobieta pracuje mniej, podczas gdy dotyczy to blisko jednej trzeciej mężczyzn.

 

Nowe wyzwanie

Pojawienie się dziecka wpływa nie tylko na zmniejszenie liczby godzin spędzonych pracy, ale również na inne aspekty życia. Ponad 60 proc. ojców przyznaje, że po narodzinach dziecka ich zainteresowania i hobby zeszły na drugi plan. Mają również mniej czasu na spotkania towarzyskie. Taką zmianę zauważają szczególnie osoby w wieku 30-39 lat.

Blisko trzy czwarte mężczyzn potwierdza, że wraz z przyjściem na świat potomstwa wydaje na siebie mniej niż dotychczas. Co dziesiąty rodzic nie wiąże narodzin dziecka z ograniczeniem wydatków na własne potrzeby.

 

Poczucie odpowiedzialności

Ponad 80 proc. ojców chciałoby poświęcać swoim dzieciom więcej czasu i uwagi. Większość twierdzi, że spędza z nimi średnio 3-8 godzin dziennie. Kobiety zauważają, że niektóre deklaracje partnerów mijają się z rzeczywistością. Jednak nie tylko ilość, ale i jakość ma znaczenie. Panowie zwykle nie skarżą się na brak pomysłów na wspólne aktywności – jedynie 11 proc. uważa, że radzi sobie z takim wyzwaniem.

 

- Coraz więcej ojców chce towarzyszyć swoim dzieciom zarówno w najważniejszych wydarzeniach ich życia, jak również w codziennych aktywnościach. Obserwując to rosnące zaangażowanie wprowadziliśmy dla naszych pracowników dodatkowe dwa tygodnie urlopu ojcowskiego. Dużą wagę przykładamy również do elastycznego czasu pracy. Chcemy, żeby nasi pracownicy mieli poczucie spełnienia, zarówno zawodowego, jak i w życiu rodzinnym

– mówi Diana Rychter, Menedżer ds. Badań i Analiz Rynkowych Nationale-Nederlanden.

 

Mężczyźni nadal często przypisują sobie odpowiedzialność za dobrobyt w rodzinie. W opinii wielu nie będą dobrymi ojcami, jeśli stracą pracę i nie zapewnią stabilności finansowej rodzinie. 12 proc. ankietowanych boi się, że nie będzie w stanie zagwarantować swoim dzieciom dostatniego życia. Taki lęk doskwiera szczególnie samotnym rodzicom.

 

Ojciec idealny a rzeczywistość

Najczęściej rola ojca skupia się na zapewnieniu dziecku bezpieczeństwa, wychowaniu emocjonalnym i kształtowaniu osobowości. Mężczyźni deklarują, że pozwalają najmłodszym uczyć się na własnych błędach, rozwijać talenty i dają niezależność. Jednocześnie towarzyszy im poczucie odpowiedzialności za zapewnienie potrzeb finansowych rodziny. Kieszonkowe wypłaca dzieciom aż 8 na 10 respondentów.

85 proc. panów uważa, że idealny ojciec chodzi z dziećmi do kina, teatru czy na koncerty. Takie aktywności potwierdza 66 proc. badanych. Większość chciałaby również częściej uprawiać z nimi sport, pomagać w lekcjach, a także rozmawiać na tematy trudne oraz zachęcać je do oszczędzania.

 

Obowiązki domowe – nie zawsze po równo

Ojcowie zdecydowanie częściej niż matki twierdzą, że dzielą się obowiązkami domowymi po równo. Potwierdza to blisko połowa (47 proc.) mężczyzn i tylko 29 proc. kobiet. 39 proc. ojców przyznaje, że to partnerka zajmuje się większością obowiązków domowych, a zaledwie 7 proc. kobiet dostrzega, że jej partner przejął większą odpowiedzialność w tym zakresie.

Kobiety uważają, że mężczyźni angażują się mniej niż sami deklarują. Przykładowo, ponad 70 proc. ojców uważa, że przygotowuje posiłki lub śniadania do szkoły, podczas gdy potwierdza to jedynie 45 proc. matek.

 

O badaniu: Badanie zrealizowane na zlecenie Nationale-Nederlanden przez GfK na przełomie kwietnia i maja 2019 roku. Badania miały charakter ilościowy, w ramach którego przeprowadzono wywiady przy użyciu techniki CAWI, na reprezentatywnej grupie osób pomiędzy 20 a 65 rokiem życia.