Bywasz baletmistrzem na scenie? Żabką w basenie? A może trenerem w przydomowym ogródku? I super! Aktywne spędzanie czasu z dzieckiem pozwala być fajnym tatą. A czy ktoś zabezpiecza Wasze tyły, kiedy zatracacie się w zabawie? Przekonaj się, że bycie fajnym tatą idzie w parze z byciem odpowiedzialnym! A z Nationale-Nederlanden to wręcz układ idealny!

Ubezpiecz dziecko tak, jak chcesz

Weź sprawy w swoje ręce i wykup dla niego ubezpieczenie, aby bez żadnych przeszkód cieszyło się z realizacji wspólnych pasji i aktywnego spędzania czasu. Masz do wyboru dwie oferty: Ubezpieczenie dziecka bez przerwy dostępne online lub Ubezpieczenie na dziecięce wypadki (będące umową dodatkową do polisy na życie) dostępne u jednego z naszych przedstawicieli. Zdecyduj co wolisz. Teraz, Tato! Tak na wszelki wypadek. 

Oferta dostępna
na stronie

Wybierz jeden z trzech gotowych pakietów, a wszystkie formalności załatw w kilka minut bez wychodzenia z domu.


Już od 50 zł za rok

Oferta u przedstawiciela

Spotkaj się z przedstawicielem, który dopasuje zakres oraz sumy ubezpieczenia do potrzeb Twoich i Twojego dziecka.

Więcej

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe w zakresie obejmującym: imię, numer telefonu, kod pocztowy, były przetwarzane przez podmioty z grupy Nationale-Nederlanden, tj. Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A. oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., z siedzibami w Warszawie przy ulicy Topiel 12, a także Notus Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 76, w ich własnych celach marketingowych, co obejmuje m.in. profilowanie klientów w celu poznania ich potrzeb oraz przygotowania odpowiedniej oferty ubezpieczeniowej.

Więcej Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od podmiotów z grupy Nationale-Nederlanden. Przez wiadomości elektroniczne rozumie się w szczególności e-mail, SMS/MMS, internetowy serwis Nationale-Nederlanden, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe zawierające informacje handlowo-marketingowe z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących.
Więcej Wyrażam zgodę na otrzymywanie połączeń głosowych od podmiotów z grupy Nationale-Nederlanden. Przez połączenia głosowe rozumie się w szczególności rozmowę telefoniczną, komunikaty głosowe IVR zawierające informacje handlowo-marketingowe z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących.

Administratorem danych jest Nationale-Nederlanden…

Więcej Administratorem danych jest Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A. z siedzibą przy ulicy Topiel 12 w Warszawie.

W zakresie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych administratorami danych są podmioty z grupy Nationale-Nederlanden tj. Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Nationale‑Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny reprezentowany przez Nationale‑Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. oraz Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A. z siedzibami w Warszawie przy ul. Topiel 12 oraz NOTUS Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 76.

Z administratorami danych można się skontaktować poprzez adres email: info@nn.pl lub pisemnie (adres siedziby administratorów). U administratorów danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@nn.pl lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane dla w celu realizacji zamówionego kontaktu z przedstawicielem podmiotu z grupy Nationale-Nederlanden – podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora. Uzasadnionym interesem administratora możliwość udzielenia odpowiedzi oraz realizacji zamówionego kontaktu z przedstawicielem

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach marketingowych, co obejmuje m.in. profilowanie klientów w celu poznania ich potrzeb oraz przygotowania odpowiedniej oferty - podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.

Dane zostaną usunięte niezwłocznie po udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie (realizacji zamówionego kontaktu).

W razie wyrażenia zgody dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, czy też agentom ubezpieczeniowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres info@nn.pl bądź kontaktując się z jego przedstawicielem (agentem). W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższych celach nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Podanie danych osobowych w celach realizacji zamówionego kontaktu z przedstawicielem jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Darmowy e-book

Odbierz darmowego e-booka "Pierwsza pomoc dla dzieci i niemowląt"

Oddając się realizacji wspólnych pasji, zadbaj, by nic Cię nie zaskoczyło. W bezpłatnym e-booku znajdziesz informacje, jak zareagować w przypadku najczęściej zdarzających się dzieciom wypadków. Proste, obrazkowe instrukcje krok po kroku opisują jak postąpić np. w przypadku skaleczenia, złamania czy zakrztuszenia. E-booka możesz zapisać na telefonie i mieć go zawsze przy sobie, by szybko odnaleźć potrzebne wskazówki.

 

E-book otrzymasz w postaci linku do ściągnięcia pliku pdf.

 

Poradnik „Pierwsza pomoc dla dzieci i niemowląt” możesz także kupić tu.

Więcej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego imienia, nazwiska, płci, daty urodzenia oraz adresu korespondencyjnego w celach marketingowych przez podmioty Grupy Nationale Nederlanden.

Więcej Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od podmiotów z grupy Nationale-Nederlanden. Przez wiadomości elektroniczne rozumie się w szczególności e-mail, SMS/MMS, internetowy serwis Nationale-Nederlanden, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe zawierające informacje handlowo-marketingowe z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących.

Administratorem danych jest Nationale-Nederlanden…

Więcej Administrator danych

Współadministratorami Twoich danych osobowych są podmioty z Grupy Nationale-Nederlanden tj. Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie sp. z o.o., Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A. z siedzibami w Warszawie (00-342) przy ul. Topiel 12 oraz Notus Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie (00-517) przy ul. Marszałkowskiej 76.
Jak mogę się skontaktować z administratorem danych?
Możesz skontaktować się z nami pisemnie, osobiście lub mailowo – pisząc na adres: info@nn.pl.
Wyznaczyliśmy też inspektora ochrony danych – zachęcamy do kontaktu z nim we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. Bezpośredni kontakt mailowy do inspektora: iod@nn.pl.
W jakim celu przetwarzane są moje dane?
Przetwarzamy Twoje dane w zakresie umożliwiającym nam Twoją identyfikację i realizację poniższych celów:
• nasz marketing – na podstawie Twoich danych jesteśmy w stanie przygotować dla Ciebie odpowiednie oferty, dostosowane do Twojego wieku oraz potrzeb,
• wysyłki treści marketingowych dotyczących działalności Grupy Nationale-Nederlanden w Polsce,
• kierowania do Ciebie komunikacji marketingowej – w zależności od Twojego wyboru przy udzielaniu nam zgody, będziemy przesyłać Ci maile, smy, mmsy lub kierować do Ciebie przychodzące połączenia głosowe. Komunikacja ta będzie dotyczyła treści marketingowych dotyczących działalności Grupy Nationale-Nederlanden w Polsce, takich jak np. oferty, promocje, będziemy też informować Cię o organizowanych przez nas wydarzeniach czy konkursach.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie ma wpływu na realizację zawartej z nami umowy ubezpieczenia czy członkostwa naszych funduszy – możesz ją wycofać w każdym czasie.

Przez jak długo przetwarzane są moje dane?

Przetwarzamy Twoje dane od chwili wyrażenia nam zgody do czasu jej cofnięcia. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu legalność naszych działań, które zrealizowaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Czy moje dane są przekazywane innym podmiotom?
Możemy przekazywać Twoje dane innym podmiotom (tzw. odbiorcom), aby w sposób prawidłowy realizować umowę i zapewnić odpowiednią organizację naszego przedsiębiorstwa. Odbiorcami tymi są w szczególności dostawcy rozwiązań informatycznych, call center, agencje i firmy marketingowe. Z każdym z tych podmiotów posiadamy stosowną umowę, w której nakładamy na nie szczegółowe obowiązki związane z przetwarzaniem Twoich danych – tak, aby były one bezpieczne.
Część z tych podmiotów może mieć siedzibę w kraju położonym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazujemy wtedy dane na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony w tych krajach, a w przypadku jej braku – zawieramy tzw. standardowe klauzule umowne, również zaakceptowane przez Komisję Europejską.

Jakie mam prawa?

Każdej osobie, której dane przetwarzamy zapewniamy prawo dostępu do jej danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Zapewniamy Ci także realizację prawa do otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w postaci pliku o powszechnie odczytywanym formacie, który możemy przesłać do innego, wskazanego przez Ciebie administratora danych, albo które możesz przesłać mu samodzielnie.

Masz także prawo do wniesienia skargo do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Dziękujemy!

Za chwilę otrzymasz od nas e-maila z linkiem do pobrania e-booka „Pierwsza pomoc dla dzieci i niemowląt!”

 

W przypadku nieotrzymania żadnej wiadomości e-mail, sprawdź folder SPAM w skrzynce odbiorczej, do którego może trafić nasza wiadomość.

Co możesz oddać w nasze ręce

W zależnosci od tego, którą wersję produktu wybierzesz, Ty i Twoje dziecko po wypadku możecie mieć różny zakres wsparcia i pomocy w szybkim powrocie do zdrowia. Pakiety assistance są stałym dodatkiem do ubezpieczenia dostępnego u przedstawiciela. W przypadku ubezpieczenia online możesz je dopkupić, rozszerzając w ten sposób ochronę. Poniżej znajdziesz kilka przykładów. 

Transport medyczny
Jeśli nie trzeba wezwać karetki, przewieziemy Twoje dziecko transportem medycznym do szpitala.
Dostarczenie leków
Pokrywamy koszty dostawy leków i refundujemy je.
Zabiegi ambulatoryjne, badania
Zmiana szwów? Jasne! Organizujemy i pokrywamy koszty zabiegów, które nie wymagają hospitalizacji.
Rehabilitacja
W ramach pakietu organizujemy rehabilitację i pokrywamy koszty (do 10 zabiegów w ramach 1 wypadku)
Darmowe wizyty lekarzy
Organizujemy i pokrywamy koszty honorarium lekarzy (do 10 wizyt w ramach jednego wypadku)
Opieka pielęgniarska
Opieka nad dzieckiem w Twoim domu, po wypadku lub po pobycie w szpitalu.

Zakres ubezpieczenia (warianty)

Wysokość wypłaty w przypadku zdarzenia

 
Standard
Optimum
Premium Najczęściej wybierany
Złamania Wypłacamy 900 zł za złamanie, np. ręki lub nogi. Jeśli (odpukać!) złamań będzie więcej, nawet w ramach jednego wypadku, wypłacimy 900 zł za każde złamanie.
900 zł
900 zł
900 zł
Skręcenia Jeśli dojdzie do skręcenia np. stawu skokowego lub kolanowego, w pakietach Optimum i Premium wypłacimy 900 zł niezależnie od liczby skręceń.
-
900 zł
900 zł
Zwichnięcia Jeśli dojdzie do zwichnięcia, np. nadgarstka lub stawu biodrowego, w pakietach Optimum i Premium wypłacimy 900 zł za każde ze zwichnięć.
-
900 zł
900 zł
Oparzenia W przypadku oparzenia, np. gorącą wodą z czajnika, w pakiecie Premium wypłacimy 3000 zł. Nie uwzględniamy tutaj oparzeń słonecznych oraz tych mniejszych niż 5% powierzchni ciała.
-
-
3 000 zł
Rany wymagające szycia W pakiecie Premium wypłacamy środki za wszelkie rany powstałe w wypadku, przy których lekarz założył szwy lub stripy.
-
-
900 zł
Urazy W przypadku urazu, który nie jest np. złamaniem, zwichnięciem, czy oparzeniem, w pakiecie Premium wypłacimy 900 zł za każdy z nich. Dla przykładu może to być wstrząśnienie mózgu czy utrata zęba stałego.
-
-
900 zł
Cena za rok

50

75

125

Dokumenty