Bywasz baletmistrzem na scenie? Żabką w basenie? A może trenerem w przydomowym ogródku? I super! Aktywne spędzanie czasu z dzieckiem pozwala być fajnym tatą. A czy ktoś zabezpiecza Wasze tyły, kiedy zatracacie się w zabawie? Przekonaj się, że bycie fajnym tatą idzie w parze z byciem odpowiedzialnym! A z Nationale-Nederlanden to wręcz układ idealny!

Ubezpiecz dziecko tak, jak chcesz

Weź sprawy w swoje ręce i wykup dla niego ubezpieczenie, aby bez żadnych przeszkód cieszyło się z realizacji wspólnych pasji i aktywnego spędzania czasu. Masz do wyboru dwie oferty: Ubezpieczenie dziecka bez przerwy dostępne online lub Ubezpieczenie na dziecięce wypadki (będące umową dodatkową do polisy na życie) dostępne u jednego z naszych przedstawicieli. Zdecyduj co wolisz. Teraz, Tato! Tak na wszelki wypadek. 

Oferta dostępna
na stronie

Wybierz jeden z trzech gotowych pakietów, a wszystkie formalności załatw w kilka minut bez wychodzenia z domu.


Już od 50 zł za rok

Oferta u przedstawiciela

Spotkaj się z przedstawicielem, który dopasuje zakres oraz sumy ubezpieczenia do potrzeb Twoich i Twojego dziecka.

Więcej

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe w zakresie obejmującym: imię, numer telefonu, kod pocztowy, były przetwarzane przez podmioty z grupy Nationale-Nederlanden, tj. Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe sp. z o.o. oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., z siedzibami w Warszawie przy ulicy Topiel 12, a także Notus Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 76, w ich własnych celach marketingowych, co obejmuje m.in. profilowanie klientów w celu poznania ich potrzeb oraz przygotowania odpowiedniej oferty ubezpieczeniowej.

Więcej Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od podmiotów z grupy Nationale-Nederlanden. Przez wiadomości elektroniczne rozumie się w szczególności e-mail, SMS/MMS, internetowy serwis Nationale-Nederlanden, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe zawierające informacje handlowo-marketingowe z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących.
Więcej Wyrażam zgodę na otrzymywanie połączeń głosowych od podmiotów z grupy Nationale-Nederlanden. Przez połączenia głosowe rozumie się w szczególności rozmowę telefoniczną, komunikaty głosowe IVR zawierające informacje handlowo-marketingowe z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących.

Administratorem danych jest Nationale-Nederlanden…

Więcej Administratorem danych jest Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A. z siedzibą przy ulicy Topiel 12 w Warszawie.

W zakresie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych administratorami danych są podmioty z grupy Nationale-Nederlanden tj. Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Nationale‑Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny reprezentowany przez Nationale‑Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. oraz Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A. z siedzibami w Warszawie przy ul. Topiel 12 oraz NOTUS Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 76.

Z administratorami danych można się skontaktować poprzez adres email: info@nn.pl lub pisemnie (adres siedziby administratorów). U administratorów danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@nn.pl lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane dla w celu realizacji zamówionego kontaktu z przedstawicielem podmiotu z grupy Nationale-Nederlanden – podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora. Uzasadnionym interesem administratora możliwość udzielenia odpowiedzi oraz realizacji zamówionego kontaktu z przedstawicielem

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach marketingowych, co obejmuje m.in. profilowanie klientów w celu poznania ich potrzeb oraz przygotowania odpowiedniej oferty - podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.

Dane zostaną usunięte niezwłocznie po udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie (realizacji zamówionego kontaktu).

W razie wyrażenia zgody dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, czy też agentom ubezpieczeniowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres info@nn.pl bądź kontaktując się z jego przedstawicielem (agentem). W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższych celach nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Podanie danych osobowych w celach realizacji zamówionego kontaktu z przedstawicielem jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Co możesz oddać w nasze ręce

W zależnosci od tego, którą wersję produktu wybierzesz, Ty i Twoje dziecko po wypadku możecie mieć różny zakres wsparcia i pomocy w szybkim powrocie do zdrowia. Pakiety assistance są stałym dodatkiem do ubezpieczenia dostępnego u przedstawiciela. W przypadku ubezpieczenia online możesz je dopkupić, rozszerzając w ten sposób ochronę. Poniżej znajdziesz kilka przykładów. 

Transport medyczny
Jeśli nie trzeba wezwać karetki, przewieziemy Twoje dziecko transportem medycznym do szpitala.
Dostarczenie leków
Pokrywamy koszty dostawy leków i refundujemy je.
Zabiegi ambulatoryjne, badania
Zmiana szwów? Jasne! Organizujemy i pokrywamy koszty zabiegów, które nie wymagają hospitalizacji.
Rehabilitacja
W ramach pakietu organizujemy rehabilitację i pokrywamy koszty (do 10 zabiegów w ramach 1 wypadku)
Darmowe wizyty lekarzy
Organizujemy i pokrywamy koszty honorarium lekarzy (do 10 wizyt w ramach jednego wypadku)
Opieka pielęgniarska
Opieka nad dzieckiem w Twoim domu, po wypadku lub po pobycie w szpitalu.

Zakres ubezpieczenia (warianty)

Wysokość wypłaty w przypadku zdarzenia

 
Standard
Optimum
Premium Najczęściej wybierany
Złamania Wypłacamy 900 zł za złamanie, np. ręki lub nogi. Jeśli (odpukać!) złamań będzie więcej, nawet w ramach jednego wypadku, wypłacimy 900 zł za każde złamanie.
900 zł
900 zł
900 zł
Skręcenia Jeśli dojdzie do skręcenia np. stawu skokowego lub kolanowego, w pakietach Optimum i Premium wypłacimy 900 zł niezależnie od liczby skręceń.
-
900 zł
900 zł
Zwichnięcia Jeśli dojdzie do zwichnięcia, np. nadgarstka lub stawu biodrowego, w pakietach Optimum i Premium wypłacimy 900 zł za każde ze zwichnięć.
-
900 zł
900 zł
Oparzenia W przypadku oparzenia, np. gorącą wodą z czajnika, w pakiecie Premium wypłacimy 3000 zł. Nie uwzględniamy tutaj oparzeń słonecznych oraz tych mniejszych niż 5% powierzchni ciała.
-
-
3 000 zł
Rany wymagające szycia W pakiecie Premium wypłacamy środki za wszelkie rany powstałe w wypadku, przy których lekarz założył szwy lub stripy.
-
-
900 zł
Urazy W przypadku urazu, który nie jest np. złamaniem, zwichnięciem, czy oparzeniem, w pakiecie Premium wypłacimy 900 zł za każdy z nich. Dla przykładu może to być wstrząśnienie mózgu czy utrata zęba stałego.
-
-
900 zł
Cena za rok

50

75

125

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu dostępnym online

Dokumenty