Nie odkładaj decyzji, tylko pieniądze

Start dzieci w dorosłość, spokojna emerytura – pomyśl o tym, co będzie jutro i już dziś zadbaj o swoją przyszłość finansową.

Mamy dla Ciebie rozwiązania, które w małych krokach pozwolą Ci gromadzić środki, niezbędne do realizacji Twoich planów.

IKE/IKZE

  • Łatwo i wygodnie oszczędzasz na swoją emeryturę 

  • Pierwsza wpłata od 150 zł, kolejne od 50 zł

  • Promocja 0 zł za otworzenie konta online

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

  • Trzy źródła finansowania Twoich oszczędności w PPK

  • Prywatne pieniądze

  • Zwrot środków w dowolnym momencie, na dowolny cel

Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE)

  • Największy w Polsce otwarty fundusz emerytalny

  • Najwyższa stopa zwrotu

Skontaktuj się z doradcą