Jak możesz oszczędzać na emeryturę

Oszczędności na emeryturę możesz wygodnie budować dzięki różnym produktom  emerytalnym – IKE (indywidualne konto emerytalne), IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego), PPK (pracowniczy plan kapitałowy i OFE (otwarty fundusz emerytalny). Sprawdź czym się różnią i wybierz produkt, który pasuje do Twoich potrzeb. 

IKE i IKZE

 • Samodzielnie oszczędzasz na swoją emeryturę 

 • IKE i IKZE dają korzyści podatkowe

 • Pierwsza wpłata to minimalnie 150 zł. Kolejna to przynajmniej 50 zł. Roczna wartość Twoich wpłat nie może przekroczyć ustawowego limitu

 • Ty decydujesz kiedy wypłacisz środki

PPK

 • Do PPK możesz zapisać się w każdej chwili w swoim miejscu pracy1

 • Do PPK trafiają wpłaty z Twojego wynagrodzenia. Dodatkowe środki dopłaca też pracodawca

 • W dowolnym momencie możesz wstrzymać wpłaty

 • Ty decydujesz kiedy wypłacisz środki

OFE

 • OFE to część systemu emerytalnego. Od 2014 r. oszczędzanie w funduszu jest dobrowolne

 • Do OFE trafia część składki emerytalnej osób pracujących

 • Pieniądze z OFE otrzymasz w formie emerytury wypłacanej przez ZUS

Firmę, która zarządza Twoimi środkami w PPK wybiera Twój pracodawca. Nie możesz samodzielnie tego zrobić.

W Nationale-Nederlanden środki, które nasi klienci gromadzą w IKE, IKZE, PPK i OFE inwestujemy w funduszach emerytalnych, żeby wartość oszczędności mogła rosnąć. 

Wyniki naszych funduszy zależą od sytuacji na rynkach finansowych oraz naszych decyzji inwestycyjnych. Musisz liczyć się z ryzykiem, że wartość Twoich oszczędności może się zmniejszyć. To znaczy, że możesz stracić część lub całość kapitału. Nie gwarantujemy, że nasze fundusze osiągną swój cel inwestycyjny oraz powtórzą wyniki, które wypracowały w przeszłości.
 

Skontaktuj się z doradcą