Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE)

OFE to część systemu emerytalnego. Fundusz gromadzi i inwestuje składki emerytalne osób, które podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu.

Dowiedz się więcej

Jak sprawdzić stan środków OFE

Zaloguj się do Moje NN. Nie masz dostępu lub nie pamiętasz hasła? Dostęp otrzymasz aktywując konto.

Kto może oszczędzać w OFE

W OFE mogą oszczędzać osoby, które pracują a ich wynagrodzenie jest objęte składkami emerytalnymi. 

 • W 1999-2013 r. pracujący przystępowali do funduszu obowiązkowo. 

 • Od 2014 r. osoby, które zaczynają pierwszą pracę zapisują się do OFE dobrowolnie. Mogą to zrobić w ciągu czterech miesięcy od rozpoczęcia pracy lub w czasie okienek transferowych.

Czym OFE różni się od ZUS

 • Środki w OFE są inwestowane – ich wartość zależy od rynkowej ceny papierów wartościowych, w które fundusz ulokował kapitał. 

 • Środki w ZUS są waloryzowane – oznacza to, że ich wartość zależy od wartości określonych ustawowo wskaźników (m.in. wzrostu PKB).

 • W OFE całość oszczędności jest dziedziczona, a w ZUS tylko część.

Ile pieniędzy trafia do OFE

Obecnie do OFE co miesiąc trafia część składki emerytalnej (2,92% wynagrodzenia brutto)1.

1 Do OFE obecnie trafiają składki osób, które podczas reformy w 2014 r. oraz tzw. okienek transferowych zdecydowały, że będą odprowadzać środki do funduszu, a także osób, które od 2014 r. zapisały się dobrowolnie do funduszu.

Jak działa OFE

OFE inwestuje składki emerytalne swoich członków, żeby wartość ich emerytur mogła być wyższa.

 • Ty

  Zapisujesz się do OFE1.

  Sprawdź jak zapisać się do OFE
 • Jak działa Otwarty Fundusz Emerytalny

  Co miesiąc pracodawca nalicza z Twojego wynagrodzenia składki emerytalne i przekazuje je do ZUS. 

  Odpowiednią część składki ZUS przesyła do OFE.

  Pozostałe składki ZUS zapisuje na Twoim koncie i subkoncie.

  Przeczytaj ile wynoszą składki do OFE
 • OFE

  Składki trafiają na Twój indywidualny rachunek w OFE. Inwestujemy je, by wartość Twojej emerytury mogła być wyższa2.

  Jak inwestujemy w OFE
 • Suwak emerytalny

  Na 10 lat przed Twoim wiekiem emerytalnym zaczniemy przekazywać Twoje środki z rachunku OFE do ZUS. 

  Tak działa tzw. suwak emerytalny.

  Dowiedz sie więcej o suwaku emerytalnym
 • ZUS

  Twoją emeryturę wypłaci ZUS. Sfinansuje ją ze:

  • składek emerytalnych, które trafiały do ZUS,

  • środków, które inwestujemy w OFE i prześlemy do ZUS w formie suwaka emerytalnego,

  • środków, które podczas reformy w 2014 r. przekazaliśmy z OFE do ZUS (51,5% wartości rachunku).

  Dowiedz się więcej o reformie OFE

1 Do OFE mogą zapisać się osoby, z których wynagrodzenia odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne, niezależnie od formy zatrudnienia.
2 Składki przeliczamy na jednostki funduszu. Cena jednostki wynika z aktualnej wartości akcji i obligacji, w które inwestuje OFE.

Jak wypłacić pieniądze z OFE
po śmierci oszczędzającego

Pieniądze z OFE są dziedziczone.
Sprawdź kto może je otrzymać oraz wypełnij wniosek o wypłatę.

Dowiedz się więcej

Czym różni się konto i subkonto ZUS od OFE?

Konto w ZUS
Konto w ZUS

Na Twoim koncie ZUS zapisuje składki emerytalne w wysokości 12,22% Twojego wynagrodzenia brutto.

Subkonto w ZUS
Subkonto w ZUS

Na Twoim subkoncie ZUS zapisuje składki emerytalne w wysokości:

 • 7,3% wynagrodzenia brutto, jeśli nie odprowadzasz składek do OFE,
 • 4,38% wynagrodzenia brutto, jeśli odprowadzasz składki do OFE.
OFE
Waloryzacja środków wartość środków zależy od wysokości określonych ustawowo wskaźników (m.in. wzrostu PKB). tak tak nie
Inwestowanie oszczędności wartość środków zależy od rynkowej ceny papierów wartościowych, w które fundusz ulokował kapitał nie nie tak
Dziedziczenie środków nie tak tak
/

Sprawdź czy oszczędzasz na emeryturę w OFE

Jeśli nie wiesz czy oszczędzasz w OFE, sprawdź który z wariantów opisuje Twoją sytuację. Wskazujemy w nich czy gromadzisz środki w funduszu, czy nie. 

Kiedy zacząłeś/-aś pracę?

Praca, z której wynagrodzenie jest objęte składkami emerytalnymi.

Jesteś członkiem OFE1.

Czy w czasie reformy w 2014 r. lub podczas okienek transferowych złożyłeś/-aś w ZUS oświadczenie, żeby dalej przekazywać składki do OFE?

1Do OFE obowiązkowo przystępowali pracujący, których wynagrodzenie było objęte składkami emerytalnymi oraz urodzili się w 1969 r. i później. Dobrowolnie do funduszu przystępowali urodzeni w między 1 stycznia 1949 r. a 1 grudnia 1968 r.

Członkostwo w OFE po roku 2014 jest dobrowolne.

Czy w momencie rozpoczęcia pracy, decydujesz się przystąpić do OFE?

Jesteś członkiem OFE i w ramach reformy z 2014 r. lub później w ramach okienek transferowych decydujesz się dalej odprowadzać składkę do OFE

 • Środki na emeryturę gromadzisz stale w OFE oraz ZUS.

 • W OFE masz dotychczas zgromadzone pieniądze oraz nowe składki.

 • Twoja składka emerytalna trafia do:

  • OFE w wysokości 2,92%,

  • ZUS – 12,22% na konto, a 4,38% na subkonto.

Jesteś członkiem OFE i w ramach reformy z 2014 r. lub później, w ramach okienek transferowych decydujesz się nie odprowadzać składki do OFE

 • Środki na emeryturę zgromadzone do 2014 r. masz nadal w OFE oraz ZUS.

 • W OFE pracują tylko dotychczas zgromadzone środki i nie wpływają nowe składki.

 • Twoja składka emerytalna trafia obecnie tylko do ZUS – 12,22% na konto, a 7,3% na subkonto.

Jesteś członkiem OFE. To czy Twoje składki trafiają do funduszu możesz sprawdzić w:

 • serwisie Moje NN, jeśli jesteś członkiem Nationale-Nederlanden OFE,

 • ZUS, jeśli nie wiesz, którego funduszu jesteś członkiem.

Zaloguj się do Moje NN

Zapisujesz się dobrowolnie do OFE1

 • Środki na emeryturę gromadzisz w OFE oraz ZUS.

 • Twoja składka emerytalna trafia do:

  • OFE w wysokości 2,92%,

  • ZUS w wysokości łącznie 16,60% (12,22% na konto, a 4,38% na subkonto).

1Jeśli dobrowolnie zapisujesz się do OFE, możesz zrezygnować dalszego oszczędzania w OFE w ramach okienek transferowych (taką decyzję możesz podjąć co 4 lata). Dotychczas zgromadzone środki w OFE będą dalej pracować w funduszu. Kolejne Twoje składki emerytalne będą trafiały już tylko do ZUS w podziale na konto i subkonto.

Nie zapisujesz się do OFE

 • Środki na emeryturę gromadzisz tylko w ZUS.

 • Twoja składka emerytalna w wysokości 12,22% trafia na konto w ZUS, a 7,3% na subkonto w ZUS.

Okienko transferowe

Co cztery lata w czasie okienek transferowych, możesz zapisać się do OFE. Najbliższe okienko jest od 1 kwietnia do 31 lipca 2024 r. Sprawdź jak zapisać się do OFE w czasie okienka.

Sprawdź jak zapisać się do OFE w czasie okienka.

Sprawdź czy i jak możesz znów zapisać się lub zrezygnować z OFE

Co cztery lata, możesz zdecydować czy Twoje kolejne składki emerytalne będą trafiały tylko do ZUS czy również do OFE. Możesz to zrobić w ramach tzw. okienek transferowych. Pierwsze miało miejsce w 2016 r., a kolejne są co cztery lata od tej daty. Najbliższe okienko przypada na okres między 1 kwietnia a 31 lipca 2024 r.

Czy masz OFE?

Czy przekazujesz składki do OFE?

Nie masz OFE, ale możesz się do niego zapisać

 • Krok 1

  Prześlij do ZUS oświadczenie1 w czasie trwania okienka transferowego. Formularz znajdziesz na jego stronie. Wskaż do którego OFE ma trafiać część Twojej składki emerytalnej.

 • Krok 2

  Podpisz umowę z wybranym funduszem. Masz na to 4 miesiące od dnia, w którym złożysz oświadczenie opisane w kroku 1. OFE, które wybierzesz prześle do Ciebie umowę do podpisu.

 • Krok 3

  Składki emerytalne w wysokości 2,92% będą trafiać do OFE od dnia podpisania umowy z wybranym funduszem. Nastąpi to jednak nie wcześniej niż od składki opłaconej za lipiec 2024.

1 Możesz podjąć decyzję dotyczącą składki w wysokości 2,92%. Pozostała część Twoich składek emerytalnych w wysokości 16,6% wynagrodzenia brutto będzie wciąż trafiać do ZUS. Składka 12,22% trafi na konto, a 4,38% na subkonto.

Masz OFE, ale Twoje składki są przekazywane tylko do ZUS

Część Twojej składki może znów trafiać do OFE

 • Prześlij do ZUS oświadczenie w czasie okienka transferowego1. Formularz znajdziesz na stronie ZUS.

 • Jeśli to zrobisz, do OFE będą trafiać składki emerytalne w wysokości 2,92% począwszy od składki opłaconej za lipiec 2024. Reszta składek będzie odprowadzana do ZUS - w wysokości 12,22% na konto, a 4,38% na subkonto.

Decyzji o składkach emerytalnych nie mogą zmienić osoby, które osiągną wiek emerytalny za mniej niż 10 lat. Te osoby są objęte tzw. suwakiem. Oznacza to, że ich środki z OFE są stopniowo przekazywane do ZUS. Zostaną one wypłacone w formie emerytury.

1Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Masz OFE i odprowadzasz do niego część składki emerytalnej

Możesz przekierować wszystkie składki emerytalne do ZUS

 • Prześlij do ZUS oświadczenie w czasie trwania okienka transferowego1. Formularz znajdziesz na stronie ZUS.

 • Jeżeli to zrobisz, ZUS nie będzie przekazywał już części Twojej składki emerytalnej do OFE.

 • Składki do funduszu będą wstrzymane od składki za miesiąc, w którym złożysz oświadczenie. Od tego momentu całość składek emerytalnych będzie trafiać do ZUS - 12,22% na konto, a 7,30% na subkonto.

Decyzji o składkach emerytalnych nie mogą zmienić osoby, które osiągną wiek emerytalny za mniej niż 10 lat. Te osoby są objęte tzw. suwakiem. Oznacza to, że ich środki z OFE są stopniowo przekazywane do ZUS. Zostaną one wypłacone w formie emerytury.

1Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez zakład ubezpieczeń społecznych

Masz OFE i nie wiesz, czy odprowadzasz do niego część składki emerytalnej

To czy Twoje składki trafiają do OFE możesz sprawdzić w:

 • serwisie Moje NN, jeśli jesteś członkiem Nationale-Nederlanden OFE,

 • ZUS, jeśli nie wiesz, którego funduszu jesteś członkiem.

 • serwisie PUE ZUS

Gdy sprawdzisz swoją sytuację, możesz zmienić odpowiedź.

Zaloguj się do Moje NN

Co to jest suwak emerytalny

Suwak uruchomi się, gdy do wieku emerytalnego zostanie Ci 10 lat. To mechanizm, który co miesiąc przekazuje część Twoich środków z OFE na subkonto ZUS, żeby wypłacić Ci z nich emeryturę. 

 • Suwak uruchamia się automatycznie – nic nie musisz robić.

 • Do funduszu nie będą trafiały już kolejne składki emerytalne. Od tego momentu całość składek z Twojego wynagrodzenia będzie trafiała do ZUS. Środki w wysokości 12,22% zasilą Twoje konto, a 7,3% subkonto.

 • Do czasu, gdy osiągniesz wiek emerytalny, wszystkie Twoje oszczędności przekażemy z OFE do ZUS.

 • Pieniądze, które pozostają w OFE, wciąż inwestujemy. 

Czy pieniądze w OFE są dziedziczone?

Pieniądze, które gromadzisz na swoim OFE są dziedziczone.

 • Możesz wskazać, kto otrzyma te środki w przypadku Twojej śmierci. Jeśli tego nie zrobisz, trafią one do Twoich spadkobierców.

 • Małżonek otrzyma połowę środków, które trafiły do Twojego OFE  w trakcie trwania małżeńskiej wspólności majątkowej. Stanie się tak nawet, jeśli nie jest wskazany jako uposażony.

 • Oprócz środków w OFE dziedziczone są środki na subkoncie w ZUS.

Dowiedz się więcej

Co dzieje się z pieniędzmi w OFE

Składki emerytalne, które trafiają do OFE są inwestowane, by ich wartość mogła stopniowo rosnąć. Przepisy prawa1 ściśle określają w jakie instrumenty finansowe fundusz może lokować środki.

Wykres

Polskie akcje

Obecnie OFE inwestują niemal wyłącznie w akcje, głównie polskich spółek.

PPK

Notowania

Notowania Nationale-Nederlanden OFE możesz sprawdzić tutaj

Wykres

Zagraniczne akcje

Niewielką domieszką są akcje zagranicznych spółek oraz papiery dłużne przedsiębiorstw.

Krzyżyk

Obligacje

Od czasu reformy z 2014 r. OFE nie mogą angażować się w polskie obligacje skarbowe, gwarantowane przez Skarb Państwa oraz emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

1 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat

Wyniki funduszu Nationale-Nederlanden OFE zależą od sytuacji na rynkach finansowych, naszych decyzji inwestycyjnych oraz wymogów i ograniczeń prawnych. Musisz liczyć się z ryzykiem, że wartość Twoich oszczędności może się zmienić. To znaczy, że możesz stracić część lub całość zainwestowanych środków. Nie gwarantujemy, że nasz fundusz osiągnie swój cel inwestycyjny oraz powtórzy wyniki, które wypracował w przeszłości.

Jesteśmy liderem rynku OFE

25 lat
doświadczenia

Nasz fundusz Nationale-Nederlanden OFE inwestuje pieniądze od 20 maja 1999 r.

+547,70%

Tyle zarobił nasz fundusz od początku działalności, czyli od 20 maja 1999 r.

2,8 mln

Tylu klientów oszczędza w naszym funduszu.

56 mld zł

To oszczędności, którymi zarządza nasz fundusz.

Dane podajemy według stanu na 31 grudnia 2023 r.

Wyniki funduszu Nationale-Nederlanden OFE zależą od sytuacji na rynkach finansowych, naszych decyzji inwestycyjnych oraz wymogów i ograniczeń prawnych. Musisz liczyć się z ryzykiem, że wartość Twoich oszczędności może się zmienić. To znaczy, że możesz stracić część lub całość zainwestowanych środków. Nie gwarantujemy, że nasz fundusz osiągnie swój cel inwestycyjny oraz powtórzy wyniki, które wypracował w przeszłości.

Jak porównać wyniki OFE z innymi funduszami

Możesz porównać wynik Nationale-Nederlanden OFE z wynikami innych OFE. Komisja Nadzoru Finansowego zgodnie z przepisami Ustawy¹ co pół roku publikuje:

 • stopy zwrotu wszystkich OFE, które działają w Polsce,

 • średnią ważoną stopę zwrotu wszystkich OFE2.

Wyniki obejmują okres 36 miesięcy.

Obie stopy zwrotu podawane są na koniec marca i września.

Stopa zwrotu za 36 miesięcy

48,531%

Stopa zwrotu Nationale-Nederlanden OFE za okres od 31.03.2021 do 29.03.2024. 

51,479%

Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich OFE za okres od 31.03.2021 do 29.03.2024.
KNF ogłosił dane 9 kwietnia 2024 r.

Stopa zwrotu Nationale-Nederlanden OFE dotyczy okresu od 31.03.2021 do 29.03.2024. Wycena jednostki Nationale-Nederlanden OFE wyniosła:

 • w dniu 31 marca 2021 r.: 46,63 zł,

 • w dniu 29 marca 2024 r.: 69,26 zł.

¹ Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
² KNF oblicza średnią ważoną stopę zwrotu uwzględniając wyniki wszystkich OFE i ważąc je średnią wielkością aktywów każdego funduszu z początku i końca analizowanego okresu, czyli 36 miesięcy.

Jakie opłaty pobiera Nationale-Nederlanden OFE

Opłaty OFE regulują przepisy prawa1 i statutu OFE. Wysokość opłat, które pobiera Nationale-Nederlanden OFE, prezentujemy w tabeli. 

Składka Opłata Definicja
Opłata od składki 1,75% To opłata za prowadzenie i obsługę Twojego rachunku OFE. Pobieramy ją od każdej składki, która trafia do naszego OFE.
Opłata za zarządzanie oszczędnościami Ta opłata wynosi zwykle ok. 0,45% w skali roku To nasze wynagrodzenie. Pobieramy je za to, że inwestujemy oszczędności, które są zgromadzone w naszym OFE. Opłatę naliczamy od całości środków w OFE i pobieramy ją z aktywów OFE.
Koszty rachunku premiowego do 0,06% w skali roku Tę opłatę możemy pobrać, jeśli w danym roku osiągniemy wyniki wyższe od inflacji oraz lepsze od pozostałych OFE. Opłatę naliczamy od całości środków w OFE i pobieramy ją z aktywów OFE.
Koszty działalności inwestycyjnej oraz usług banku depozytariusza. Te opłaty wynoszą zwykle do 0,05% w skali roku. To prowizje, które płacimy, gdy inwestujemy oszczędności zgromadzone w naszym OFE w instrumenty finansowe. Koszty banku depozytariusza to opłaty, które pobiera bank za to, że przechowuje środki naszego OFE. Opłatę naliczamy od całości środków w OFE i pobieramy ją z aktywów OFE.

1Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Szczegółowe informacje na temat opłat, które pobieramy, możesz znaleźć w:

Jak zapisać się do Otwartego Funduszu Emerytalnego
w Nationale-Nederlanden

Do OFE możesz zapisać się, gdy rozpoczniesz pierwszą pracę lub w czasie okienka transferowego.

 • Pierwsza praca

  Możesz zapisać się do OFE, gdy rozpoczynasz pierwszą pracę1 – masz na to cztery miesiące. 

 • Okienko transferowe

  Jeśli już pracujesz1, do OFE możesz zapisać się w czasie tzw. okienka transferowego. 

  • Najbliższe okienko zacznie się  1 kwietnia 2024 r. i potrwa do 31 lipca 2024 r.

  • Kolejne okienka będą miały miejsce co cztery lata.

  Sprawdź jak zapisać się do OFE w czasie okienka transferowego.

 • Brak zapisu

  Jeśli nie zapiszesz się do OFE, całość Twoich składek emerytalnych będzie trafiać do ZUS.

Zanim przystąpisz do OFE w Nationale-Nederlanden zapoznaj się z dokumentami

1 Do OFE mogą zapisać się osoby, z których wynagrodzenia odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne, niezależnie od formy zatrudnienia.

Jak przenieść swoje środki w OFE do Nationale-Nederlanden

W każdej chwili możesz zmienić instytucję, w której masz OFE. Żeby przenieść się do Nationale-Nederlanden OFE, podpisz z nami umowę.

Kiedy moje oszczędności trafią do nowego OFE?

Środki są przenoszone między OFE cztery razy do roku. Dzieje się to ostatniego dnia roboczego w lutym, maju, sierpniu i listopadzie. To tzw. miesiące transferowe. Jeśli chcesz, przenieść oszczędności w najbliższym miesiącu transferowym, podpisz z nami umowę do 25. dnia miesiąca przed miesiącem transferowym.

Jeśli złożysz wniosek o zmianę OFE:

Data złożenia Przeniesienie oszczędności
do 25 stycznia Twoje oszczędności trafią do nowego OFE w lutym
po 25 stycznia Twoje oszczędności trafią do nowego OFE w maju

Jak wyglądały reformy OFE

Reformy zmieniały wysokość składki do OFE. Od 2014 r. w funduszu oszczędza się dobrowolnie.

 • 1

  1999 rok

  Start OFE

  • System emerytalny składa się z dwóch filarów. Składki emerytalne trafiają na konto ZUS i do OFE. 

  • Do OFE zapisują się osoby, których wynagrodzenie jest objęte składkami emerytalnymi1.  

  • Urodzeni w 1969 r. i później przystępują obowiązkowo1. Dobrowolnie zapisują się osoby, które urodziły się w latach 1949-1968.

 • 2

  2011 rok

  Pierwsza reforma OFE

  • Zmniejsza się składka do OFE. 

  • Powstaje subkonto w ZUS. Trafia na nie część składki, która dotychczas była przekazywana do OFE.

 • 3

  2014 rok

  Druga reforma OFE

  • 51,5% środków zgromadzonych w OFE trafia do ZUS. Pieniądze są zapisywane na subkontach oszczędzających2

  • OFE przestaje być obowiązkowe:

   • Jego członkowie decydują, czy od lipca 2014 r. będą odkładać kolejne składki do funduszu3. Żeby środki trafiały do OFE trzeba złożyć oświadczenie do ZUS. W przeciwnym razie całość ich składek będzie trafiała do ZUS. Decyzję można zmienić w 2016 r. i co 4 lata w ramach tzw. okienek transferowych.

   • Osoby, które rozpoczynają swoją pierwszą pracę w 2014 r. lub później, mogą zapisać się do funduszu dobrowolnie.

  • Powstaje suwak emerytalny. Na 10 lat przed tym aż oszczędzający osiągnie wiek emerytalny, OFE zaczyna przekazywać środki z rachunku tej osoby na jej subkonto w ZUS. 

  • Składka do OFE zmienia się.  

Jaka składka trafia do OFE

Start OFE w 1999

Po reformie w 2011

Po reformie w 2014

 • Członek OFE, który chce by jego składki dalej trafiały do funduszu.

 • Osoby, które zaczynają pracę od 2014 r. i dobrowolnie zapisują się do OFE.

Po reformie w 2014

 • Członek OFE, który nie chce by jego składki trafiały do funduszu.

 • Osoby, które zaczynają pracę od 2014 r. i nie zapisują się do OFE.

Prezentujemy najważniejsze zmiany składek OFE.

Często zadawane pytania

 • Jak sprawdzić stan środków w OFE?

  Wartość swoich oszczędności w OFE możesz w każdej chwili sprawdzić w Moje NN:

  Możesz również skontaktować się z nami i zamówić tzw. wyciąg z rachunku OFE "na życzenie".

 • Jak zmienić dane w OFE?

  Zleć zmianę danych w serwisie Moje NN. Możesz tam zaktualizować:

  • dane osobowe,

  • dane kontaktowe,

  • informację o małżeńskich stosunkach majątkowych (np. zawarcie małżeństwa) oraz osoby uposażone.

  Po zmianach wygenerujemy w serwisie formularz z nowymi danymi. Wydrukuj go, podpisz i wyślij na adres:

  Nationale-Nederlanden OFE
  ul. Topiel 12
  00-342 Warszawa

  Forma pisemna jest konieczna ze względu na wymogi prawne. Jeśli nie otrzymamy od Ciebie pisemnego oświadczenia, nie wprowadzimy tej zmiany. 

  Część danych możesz zmienić też za pomocą infolinii:

  • adres korespondencyjny,

  • dane kontaktowe (adres e-mail i numery telefonów),

  • serię i numer dokumentu tożsamości.

  Dane możesz zmienić też, jeśli prześlesz do nas wniosek papierowy. 

  Pobierz formularz
 • Podsumowanie roczne w OFE

  Raz w roku prześlemy Ci podsumowanie swojego rachunku OFE. Otrzymasz je w rocznicę przystąpienia do funduszu Nationale-Nederlanden OFE.

  W podsumowaniu rocznym znajdziesz:

  • stan rachunku,

  • stopę zwrotu funduszu,

  • historię transakcji,

  • wysokość pobranych opłat.

  Podsumowanie otrzymasz w sposób, który wbrałeś:

  • w serwisie Moje NN,

  • na swój adres e-mail,

  • listem.

 • Jak sprawdzić gdzie masz OFE?

  Informacje na ten temat znajdziesz w:

  • serwisie PUE ZUS,

  • oddziale ZUS.

 • Co to jest okienko transferowe?

  Okienko transferowe to okres, w czasie którego możesz zdecydować czy Twoje kolejne składki emerytalne będą trafiały tylko do ZUS czy również do OFE. Pierwsze okienko miało miejsce w 2016 r., a kolejne są co cztery lata. Najbliższe okienko przypada między 1 kwietnia a 31 lipca 2024 r.

 • Okienko transferowe OFE – co można zrobić?

  Od 1 kwietnia do 31 lipca 2024 r. trwa okienko transferowe w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE). Co możesz zrobić w tym czasie?

  • Jeśli jesteś członkiem OFE, ale po reformie w 2014 r. twoje składki emerytalne trafiają tylko do ZUS, możesz przekierować część swojej składki z subkonta w ZUS do OFE.

  • Jeśli jesteś członkiem OFE, ale chcesz by twoje składki emerytalne trafiały w całości do ZUS, możesz przekierować składki z OFE na subkonto w ZUS.

  • Możesz zapisać się do OFE. Wtedy część twojej składki emerytalnej nie będzie już trafiać na subkonto w ZUS, ale do OFE.

  Nie musisz podejmować żadnej decyzji w czasie okienka transferowego. Decyzja w czasie okienka wpłynie na Twoje kolejne składki emerytalne w wysokości 2,92% wynagrodzenia brutto.

 • Co z środkami z OFE jak przejdę na wcześniejszą emeryturę?

  Jeśli przejdziesz na wcześniejszą emeryturę, utracisz środki z OFE. Gdy będziesz składać w ZUS wniosek o wcześniejszą emeryturę, złożysz też oświadczenie o przekazaniu zgromadzonych środków w OFE do budżetu państwa.

 • Dlaczego moja składka emerytalna nie wpłynęła na rachunek OFE?

  Powodów może być kilka:

  • Twoje dane identyfikacyjne w ZUS, które zgłosił pracodawca, nie zgadzają się z danymi, które dostaliśmy od Ciebie. Swoje dane możesz sprawdzić przez naszą infolinię i w podsumowaniu rocznym. Jeśli dane w OFE są prawidłowe, zweryfikuj dane u Twojego pracodawcy.

  • Na rachunek w OFE nie są przekazywane składki:

   • za urlop bezpłatny,

   • za okres prowadzenia działalności rolniczej,

   • gdy Twój przychód przekroczy 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

  • Pracodawca nie przekazał Twoich składek emerytalnych do ZUS. Skontaktuj się z ZUS.

  • Po reformie z 2014 roku Twoje składki nie trafiają już do OFE, ponieważ nie złożyłeś oświadczenia o przekazywaniu składek emerytalnych do funduszu.

 • Dlaczego składka z rachunku OFE wróciła do ZUS

  Składki z Twojego rachunku OFE wracają do ZUS, gdy ZUS je nienależnie przekazał. Są zwracane do ZUS w sytuacji, kiedy na Twoim rachunku została zaksięgowana nienależna wpłata. Najczęściej takie sytuacje występują, kiedy Twój pracodawca (były lub obecny) robi korekty składek.

 • Dlaczego ZUS dosyła składki na rachunek OFE

  Dodatkowe składki na Twoje OFE mogą trafić, kiedy:

  • Twój pracodawca (były lub obecny) robi korekty składek,

  • ZUS prawidłowo rozlicza składki, po tym jak poprawisz dane, które uniemożliwiały zapisanie składek na Twoim rachunku.

 • Jak wskazać osoby uposażone w OFE

  Osoby uposażone wskażesz w serwisie Moje NN. Po zmianach wygenerujemy w serwisie formularz. Wydrukuj go, podpisz i wyślij na adres:

  Nationale-Nederlanden OFE
  ul. Topiel 12
  00-342 Warszawa

  Forma pisemna jest konieczna ze względu na wymogi prawne. Jeśli nie otrzymamy od Ciebie pisemnego oświadczenia – zmiana nie zostanie wprowadzona. 

  Uposażonych możesz wskazać i zmienić także, jeśli prześlesz do nas wniosek papierowy.

  Pobierz formularz
 • Czy pieniądze w OFE są dziedziczone?

  Pieniądze, które gromadzisz na swoim OFE są dziedziczone.

  Możesz wskazać, kto otrzyma te środki w przypadku Twojej śmierci. Jeśli tego nie zrobisz, trafią one do Twoich spadkobierców.

  Małżonek otrzyma połowę środków, które trafiły do Twojego OFE w trakcie trwania małżeńskiej wspólności majątkowej. Stanie się tak nawet, jeśli nie jest wskazany jako uposażony.

  Żeby wypłacić pieniądze po Twojej śmierci, Twoi bliscy muszą złożyć wniosek.

  Dowiedz się więcej

  Oprócz środków w OFE dziedziczone są środki na subkoncie, czyli:

  • składki emerytalne, które trafiały na subkonto w ZUS,

  • środki inwestowane w OFE, które trafiły do ZUS w formie suwaka emerytalnego,

  • środków zgromadzone w OFE, przekazane do ZUS w ramach reformy w 2014 r. (51,5% wartości rachunku OFE).

  Po wypłacie środków z rachunku OFE, fundusz informuje ZUS o tym, kto otrzymał środki. Ma na to 14 dni od dnia wypłaty. Następnie ZUS kontaktuje się z osobami uprawnionymi do wypłaty środków z subkonta.

 • Czy małżonek dziedziczy, jeśli nie wskażę go jako uposażonego?

  Małżonek otrzyma połowę środków, które trafiły do Twojego OFE w trakcie trwania małżeńskiej wspólności majątkowej.

  Pozostała część oszczędności trafi do Twoich spadkobierców lub osób uposażonych.

 • Ile środków dziedziczy małżonek, jeśli wskażę go jako uposażonego?

  Jeśli małżonek jest jedynym uposażonym trafi do niego całość Twoich środków z OFE.

  Jeśli są też inni uposażeni, każdy z nich otrzyma wskazaną przez Ciebie część oszczędności, które pozostają po odliczeniu środków dla małżonka. Jeśli chcesz, by Twój małżonek otrzymał całe Twoje środki, wskaż go jako jedynego uposażonego.

 • Jak wypłacić pieniądze po śmierci oszczędzającego z OFE

  Jeśli dziedziczysz środki:

  • jako uposażony lub spadkobierca - pieniądze możesz wypłacić na swój rachunek bankowy lub przekazem pocztowym,

  • jako małżonek zmarłego – środki możesz tylko przetransferować na Twój rachunek OFE. Jeśli nie masz rachunku OFE, założymy go automatycznie, żeby zrealizować wypłatę transferową.

 • Co zrobić, żeby wypłacić pieniądze z OFE po śmierci oszczędzającego

  Żeby wypłacić pieniądze z OFE:

  • wypełnij wniosek o wypłatę,

  • załącz dokumenty, które wskazujemy poniżej,

  • wyślij wniosek wraz z dokumentami na info@nn.pl lub pocztą.

 • Formularz wypłaty środków z OFE dla małżonka

  Formularz wypłaty dla małżonka:

  • gdy małżonek jest również uposażonym

  Pobierz formularz
  • gdy małżonek nie został uposażony

  Pobierz formularz

  Formularz wypłaty środków na zagraniczny rachunek bankowy:

  Pobierz formularz

  Dokumenty do załączenia:

  • akt zgonu oszczędzającego w OFE,

  • akt małżeństwa,

  • jeśli małżeńska wspólność majątkowa ustała, załącz dodatkowo:
      • dokument o separacji lub rozdzielności, lub
      • wyrok rozwodowy z datą uprawomocnienia się wyroku, lub
      • akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie z datą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

 • Formularz wypłaty środków z OFE dla uposażonego

  Formularz wypłaty dla uposażonego:

  Pobierz formularz

  Formularz wypłaty środków na zagraniczny rachunek bankowy:

  Pobierz formularz

  Dokumenty do załączenia:

  • akt zgonu oszczędzającego w OFE,

  • kopia dokumentu tożsamości osoby, która składa wniosek,

  • jeśli uposażony nie jest pełnoletni – akt urodzenia,

  • jeśli wniosek składa pełnomocnik - zaświadczenie z sądu opiekuńczego.

  Dodatkowo, jeśli małżonek oszczędzającego w OFE nie żyje:

  • akt zgonu małżonka

  • jeśli małżonek zmarł po oszczędzającym w OFE, akt małżeństwa oraz oświadczenie, które stwierdza czy małżonek miał rachunek w OFE.

 • Formularz wypłaty środków z OFE dla spadkobiercy

  Formularz wypłaty dla spadkobiercy:

  Pobierz formularz

  Formularz wypłaty środków na zagraniczny rachunek bankowy:

  Pobierz formularz

  Dokumenty do załączenia:

  • akt zgonu oszczędzającego w OFE,

  • kopia dokumentu tożsamości osoby, która składa wniosek,

  • postanowienie sądu, które stwierdza nabycie spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, lub europejskie poświadczenie spadkowe,

  • jeśli uposażony nie jest pełnoletni – akt urodzenia,

  • jeśli wniosek składa pełnomocnik - zaświadczenie z sądu opiekuńczego.

  Dodatkowo, jeśli małżonek oszczędzającego w OFE nie żyje:

  • akt zgonu małżonka,

  • jeśli małżonek zmarł po oszczędzającym w OFE, akt małżeństwa oraz oświadczenie, które stwierdza czy małżonek miał rachunek w OFE.

 • Oszczędzający w OFE zmarł i nikt nie zgłosił się po środki

  Jeśli fundusz nie otrzyma informacji o śmierci oszczędzającego w OFE do czasu, kiedy zmarły osiągnąłby wiek emerytalny, środki trafią w całości do ZUS. Do tego czasu środki będą dalej pracowały na rachunku.

 • Jak się dowiedzieć czy zmarły miał OFE?

  Informacje na ten temat znajdziesz w oddziale ZUS.

 • Czy środki z OFE wchodzą w skład małżeńskiej wspólności majątkowej

  Środki z OFE oraz z subkonta w ZUS są częścią małżeńskiej wspólności majątkowej, chyba że małżonkowie postanowili o ustanoweniu rozdzielności majątkowej. W sytuacji rozwodu lub po śmierci oszczędzającego w OFE, małżonek otrzyma połowę tych środków. Stanie się tak nawet, jeśli nie jest wskazany jako uposażony.

 • Co z środkami z OFE w sytuacji rozwodu

  Środki z OFE oraz z subkonta w ZUS w sytuacji rozwodu są dzielone między małżonków. Jeśli w trakcie rozwodu środki nie będą podzielone, po śmierci oszczędzającego w OFE były małżonek otrzyma połowę oszczędności. Trafią do niego środki zgromadzone w OFE w trakcie trwania Waszej wspólności majątkowej.

 • Ile środków trafia suwakiem do ZUS?

  Przez 10 lat, czyli 120 miesięcy, będziemy stopniowo przekazywać Twoje oszczędności z OFE do ZUS. Żeby to zrobić będziemy umarzać część jednostek funduszu Nationale-Nederlanden OFE, w które zainwestowaliśmy Twoje składki emerytalne. Wartość środków, które prześlemy obliczamy zgodnie z poniższym wzorem.

  Liczba jednostek OFE,
  które masz na rachunku


  Liczba miesięcy, które dzielą Cię od osiągnięcia wieku emerytalnego

  x

  aktualna cena jednostki OFE

  Na przykład

  Masz 1000 jednostek
  funduszu


  120 miesięcy dzieli Cię do osiągnięcia wieku emerytalnego

  x

  jednostka OFE jest
  warta 55,85 zł

  8,3333 jednostek x 55,85 zł = 455,40zł