PPK w obliczu recesji - komentarz video

02-06-2020


Po gwałtownej wyprzedaży z przełomu lutego i marca, sytuacja na rynku akcji jest dużo spokojniejsza, a indeksy powoli odbijają od dołka. Panika inwestorów wywołana wybuchem pandemii koronawirusa nie nadwyrężyła mocno oszczędności gromadzonych przez uczestników PPK – komentuje Szymon Ożóg, prezes Nationale-Nederlanden PTE. 

Wpłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) zaczęły napływać szerokim strumieniem wraz z początkiem 2020 r. W lutym br., a więc tuż po faktycznym starcie PPK, przez rynki finansowe przetoczyła się panika, wywołana przez pandemię koronawirusa. Szymon Ożóg, prezes Nationale-Nederlanden PTE, zwraca uwagę, że mimo giełdowego załamania, oszczędności uczestników PPK nie ucierpiały znacząco. W komentarzu video wyjaśnia jak inwestowany jest kapitał gromadzony w ramach PPK, jakie są tegoroczne stopy zwrotu oraz dlaczego warto systematycznie odkładać pieniądze w PPK, nawet w czasie rynkowych zawirowań.   


Szymon Ożóg, Doradca inwestycyjny, CFA, Prezes Zarządu Nationale-Nederlanden PTE. W latach 2018-2020 Wiceprezes Zarządu Nationale-Nederlanden PTE. 20 lat doświadczenia na rynku kapitałowym, zdobyte w m.in. Haitong Banku jako Dyrektor Biura Maklerskiego oraz w Nationale-Nederlanden PTE jako zarządzający portfelem akcji.

Przydatne narzędzia

Moje NN

Sprawdź stan Twojego konta

Notowania i wyniki finansowe

Sprawdź wyniki funduszy

Komentarze inwestycyjne

Dowiedz się więcej o aktualnej sytuacji na rynkach

Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Nie stanowi on oferty w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego, analizy inwestycyjnej, analizy finansowej, ani nie jest świadczeniem usług doradztwa inwestycyjnego, nie może być także rozumiany jako zachęta do dokonywania inwestycji lub określonych zachowań w zakresie produktów inwestycyjnych. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty nawet całości zainwestowanych środków, dlatego Nationale-Nederlanden nie gwarantuje osiągnięcia określonego zysku w przyszłości. Prezentowane wyniki mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych, a także nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnego wyniku w przyszłości. 

Szczegółowe informacje o funduszach Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro zawarte są w Statutach oraz dokumentach zawierających szczegółowe informacje o funduszach (KID) w którym opisane zostały m.in. potencjalne ryzyka inwestycyjne. Informacje o PPK są dostępne na stronie www.nn.pl. 

Wysokość pobieranych opłat wskazana jest w Statutach funduszy.