Więcej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imiona, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny/zamieszkania, wiek, płeć, w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie przez podmioty z Grupy Nationale Nederlanden tj. Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie sp. z o.o., Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A. z siedzibami w Warszawie przy ul. Topiel 12 oraz Notus Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 76.

Więcej

Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany przeze mnie adres e-mail treści marketingowych od podmiotów z Grupy Nationale Nederlanden, dotyczących produktów lub usług oferowanych przez podmioty tj. Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie sp. z o.o., Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A. z siedzibami w Warszawie przy ul. Topiel 12 oraz Notus Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 76.

Więcej

Wyrażam zgodę na kierowanie na podany przeze mnie numer telefonu przychodzących połączeń głosowych o treści marketingowej, od podmiotów z Grupy Nationale Nederlanden, dotyczących produktów lub usług oferowanych przez te podmioty tj. Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie sp. z o.o., Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A. z siedzibami w Warszawie przy ul. Topiel 12 oraz Notus Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 76.

Administratorami Pani/Pana danych osobowych są podmioty z Grupy Nationale Nederlanden Więcej

Administratorami Pani/Pana danych osobowych są podmioty z Grupy Nationale Nederlanden tj. Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie sp. z o.o., Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A. z siedzibami w Warszawie przy ul. Topiel 12 oraz Notus Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 76. W zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody administratorzy przetwarzają dane w celu marketingowym, oraz/lub w celu kierowania komunikacji marketingowej przy wykorzystaniu wskazanych przez Panią/Pana danych kontaktowych. Celem marketingowym administratorów danych jest przeprowadzanie analizy danych, w tym ich profilowanie, w celu dostosowywania produktów oraz usług administratorów do Pani/Pana potrzeb. Poprzez kierowanie treści marketingowych rozumie się kierowanie drogą sms, mms, mailową lub telefoniczną przy wykorzystaniu przychodzących połączeń głosowych treści promujących produkty lub usługi administratorów danych, które są podmiotami rynku finansów oraz ubezpieczeń. Udzielenie administratorom zgody ma charakter dobrowolny i każda ze zgód może być wycofana w każdym czasie. Dane są przetwarzane przez administratorów do czasu wycofania udzielonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Z administratorami danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: info@nn.pl lub pisemnie (adres siedziby administratorów). Każdy z administratorów wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować mailowo pod adresem: iod@nn.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym czy też agentom ubezpieczeniowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.