Śmierć członka OFE

Dziedziczenie składek OFE


Środki zgromadzone w OFE podlegają dziedziczeniu. Reguluje to Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Prawo do dziedziczenia przysługuje bez względu na to czy Członek OFE przekazuje nowe składki do OFE i ZUS czy tylko do ZUS. Można wskazać osoby, którym zostaną wypłacone środki z OFE i subkonta w ZUS.

W przypadku braku wskazania takich osób, zgromadzone środki wejdą w skład spadku i będą dziedziczone na zasadach ogólnych – zgodnie z obowiązującym prawem. Po przekazaniu do ZUS całości środków zgromadzonych na rachunku w OFE osoby, która nabyła prawo do emerytury, środki będą jeszcze dziedziczone przez 3 lata na podstawie tzw. premii gwarancyjnej.

Kwota wypłaty gwarantowanej stanowi  w uproszczeniu, część środków zgromadzonych w OFE, proporcjonalną do czasu, który upłynął od momentu nabycia prawa do emerytury. OFE, w imieniu osoby uprawnionej do otrzymania środków po śmierci Członka OFE, przekaże do ZUS informację kto, w jakim udziale oraz z jakiego tytułu otrzymał wypłatę środków z rachunku zmarłego. OFE nie potrzebuje w tym celu żadnych upoważnień. 

 

Aby poznać proces wypłaty środków z OFE po śmierci ubezpieczonego, wybierz sytuację, która Cię dotyczy:

Jeśli zmarły członek OFE miał Współmałżonka, z którym miał wspólność majątkową

Jeśli Członek OFE miał Współmałżonka, ale przez cały okres małżeństwa istniała między nimi rozdzielność majątkowa

Jeśli członek OFE nie miał Współmałżonka

Jakich dokumentów będziemy potrzebować?

Jeśli zmarły Członek OFE miał Współmałżonka, z którym miał wspólność majątkową

Jeśli Członek OFE miał Współmałżonka, ale przez cały okres małżeństwa istniała między nimi rozdzielność majątkowa

Jeśli członek OFE nie miał Współmałżonka

W jakiej formie i gdzie złożyć dokumenty? 

  • w formie papierowej
    Dokumenty złóż w Oddziale Nationale-Nederlanden (znajdź Oddział) lub wyślij pocztą na adres: Nationale-Nederlanden OFE, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa.

     
  • w formie elektronicznej
    Wyślij kopie dokumentów mailem na adres info@nn.pl.  Na wniosku musi się znaleźć Twój czytelny podpis. Skany dokumentów i wniosków powinny zostać zapisane w formacie pdf lub jpg. 
     

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy otrzymasz pieniądze?

Czy środki należne z tytułu wspólności majątkowej po śmierci Członka OFE mogą być wypłacone na rachunek bankowy bądź przekazem?

Dlaczego OFE musi wiedzieć czy i kiedy Członek OFE był w związku małżeńskim i czy między małżonkami istniała wspólność majątkowa czy rozdzielność majątkowa?

Co jeśli Członek OFE nie zgłosił zmian w stosunkach majątkowych między nim a mną – Małżonkiem?

Czy wypłata z OFE jest opodatkowana?

Kto i jak może sprawdzić kwotę środków na rachunku OFE do wypłaty po śmierci oszczędzającego?

Czy komornik może przejąć środki zgromadzone na rachunku zmarłego?

Co zrobić, jeśli nie wiem czy Członek OFE wskazał Uposażonych i kto jest Uposażony?