Zmiana danych personalnych i zmiana uposażonych

Gdy zmienisz nazwisko, adres, dokument tożsamości, nr telefonu, adres e-mail bądź chcesz zmienić osoby uposażone, poinformuj nas o tym.


Forma, w jakiej należy dokonać aktualizacji danych, uregulowana jest odpowiednimi przepisami prawa. Do zmiany niektórych danych osobowych, zgodnie z obowiązującym prawem, niezbędna jest pisemna dyspozycja, podpisana przez Członka OFE. Niektóre dane łatwo zmienisz  on-line przez Moje NN.

Zmiany w Moje NN

Dane wygodnie zaktualizujesz przez Moje NN.

Zmiany online

Logując się do Moje NN, możesz zmienić:

Dane kontaktowe

(adres e-mail i numery telefonów),

Dane dotyczące dokumentu tożsamości
Adres korespondencyjny
Sposób przekazywania informacji o stanie rachunku

Po wprowadzeniu powyższych danych w Moje NN, zaktualizujemy je automatycznie w systemie.

 

Formularz papierowy do wygenerowania przez Moje NN

Jeśli chcesz zmienić poniższe dane, ze względu na wymogi prawne, konieczna jest forma pisemna, z podpisem Członka OFE.
Mimo papierowej formy, nadal masz możliwość sprawdzenia statusu realizacji swojego zlecenia.
 

Podpisu wymagają zmiany dotyczące:
•    danych osobowych (np. nazwisko, adres zamieszkania),
•    stosunków majątkowych (np. zawarcie małżeństwa),
•    osób uposażonych.

Po uzupełnieniu danych wygeneruje się formularz do wydruku z danymi, które podasz.
 

Wydrukowany i wypełniony wniosek podpisz, a następnie prześlij na adres: 

Nationale-Nederlanden OFE

ul. Topiel 12

00-342 Warszawa

Inne możliwości zmian danych

Zmiany drogą pocztową

Zmiany za pomocą infolinii