Przenoszenie środków między funduszami

Jeśli chcesz wygodnie przenieść swoje środki między funduszami, skorzystaj z Moje NN. Logując się do swojego konta w prosty sposób możesz zarządzać swoimi inwestycjami.

Przeniesienie jednostek do wybranego przez Ciebie funduszu będzie automatyczne. Wystarczy, że potwierdzisz transakcję hasłem, które wyślemy do Ciebie SMS-em.

Pamiętaj, że przeniesienie środków do nowego funduszu inwestycyjnego nie oznacza, że pieniądze z kolejnej składki również trafią na nowy fundusz. Przeniesienie dotyczy wyłącznie kapitału zgromadzonego dotychczas. Jeśli chcesz, aby środki z kolejnych składek były inwestowane w inny fundusz, dokonaj Zmiany alokacji składki

Dyspozycja zlecona przez Moje NN (online)

Dzień 0

Realizacja zlecenia przeniesienia on-line

Dzień 1 - 4

Oczekiwanie na publikację cen jednostek uczestnictwa

Dzień 2 - 5

Wycena sprzedawanych i kupowanych jednostek uczestnictwa

Dzień 3 - 7

Realizacja przeniesienia między funduszami

Dyspozycja zlecona przez wniosek papierowy

Wpływ wniosku drogą pocztową

Rejestracja w ciągu 5 dni

Złożenie wniosku u Przedstawiciela

Rejestracja w ciągu 10 dni

Dzień 0

Rejestracja wniosku w systemie operacyjnym

Dzień 1 - 4

Wycena jednostek uczestnictwa

Dzień 2 - 5

Przeliczenie sprzedawanych i kupowanych jednostek uczestnictwa

Dzień 3 - 7

Realizacja przeniesienia między funduszami

Pobierz odpowiedni dla Twojego ubezpieczenia wniosek, wypełnij go elektronicznie, wydrukuj i wyślij pocztą na adres:  


Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

 

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!