Dowiedz się więcej bez wychodzenia z domu

Co możesz zyskać dzięki ubezpieczeniu na życie i zdrowie?

Poczucie finansowego bezpieczeństwa Twojej rodziny

Ubezpieczając swoje życie masz pewność, że gdyby Ciebie zabrakło pieniądze z polisy (nawet do 1 mln zł) będą wsparciem dla Twoich bliskich.
 

Dowiedz się więcej

Kompleksową ochronę zdrowia

Możesz sam skomponować wariant ubezpieczenia, rozszerzając swoje ubezpieczenie na życie o tzw. umowy dodatkowe, dzięki którym otrzymasz wsparcie finansowe na wypadek choroby lub wypadku.
 

Dostęp do lekarzy specjalistów

Dostęp do lekarzy specjalistów

W zakresie ubezpieczenia będziesz mieć dostęp do takich specjalistów jak m. in. kardiolog, onkolog, diabetolog oraz do badań laboratoryjnych  i rehabilitacji (zgodnie z  określonymi i wybranymi przez Ciebie pakietami).  
 

wypłata świadczenia po diagnozie

Możliwość gromadzenia kapitału na Twoje cele

W ramach Dobrowolnego Rachunku Inwestycyjnego dajemy Ci możliwość inwestowania w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK). Przeprowadzimy ankietę Twoich potrzeb inwestycyjnych. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że to produkt dostosowany do Twoich potrzeb i możliwości inwestycyjnych. Na tej podstawie zaproponujemy strategię inwestycyjną, która będzie zależeć m. in. od akceptowanego przez Ciebie poziomu ryzyka i tego, jakich zysków oczekujesz. Środki na rachunek możesz wpłać regularnie bądź nieregularnie. Zyskujesz także swobodę wypłat części lub całości środków w dowolnym momencie bez ponoszenia opłat.

Zakres ubezpieczenia na życie i zdrowie

Ubezpieczając swoje życie możesz mieć pewność, że Twoi najbliżsi nie tylko otrzymają wsparcie finansowe (nawet do 1 mln zł), gdyby Ciebie zabrakło, ale także – wybierając poniższe umowy dodatkowe - otrzymasz wsparcie finansowe, gdy poważnie zachorujesz.  

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

 • nawet 1.000.000 zł na walkę
  z nowotworem

 • pomoc assistance w codziennym życiu dla Ciebie oraz Twoich bliskich 

Ubezpieczenie organizacji i pokrycia kosztów leczenia za granicą

 • leczenie za granicą do kwoty 2 mln euro w okresie trwania ubezpieczenia

 • dalsze leczenie oraz zwrot kosztów za leki po powrocie do kraju

Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania

 • nawet do 1.000.000 zł w przypadku aż 56 chorób  wariancie rozszerzonym (m. in. w przypadku zawału serca i udaru)

 • konsultacje ze specjalistami, m. in. z kardiologiem i neurologiem (w ramach dodatkowych pakietów)
   

Ubezpieczenie w razie leczenia szpitalnego lub operacji

 • do 750 zł za każdy dzień, który spędzisz w szpitalu (jeśli trwał minimum 4 dni) - wysokość wypłaty zależy od sumy, na jaką się ubezpieczysz

 • nawet do 50 000 zł za operację (w zależności od sumy ubezpieczenia i rodzaju operacji)

Ubezpieczenie na wypadek cukrzycy

 • wypłata pieniędzy w przypadku diagnozy cukrzycy

 • konsultacje ze specjalistami, m. in. diabetologiem, chirurgiem, okulistą, urologiem i psychologiem (jeżeli otrzymasz skierowanie), w ramach dodatkowego pakietu

Ubezpieczenie NNW (w razie uszkodzenia ciała)

 • wypłata świadczenia do 15 000 zł za złamanie lub zwichnięcie

 • do 150 000 zł w razie trwałego uszkodzenia ciała

Ubezpieczenie dziecka

 • pieniądze na leczenie w przypadku zachorowania dziecka (m. in. na białaczkę, nowotwór, astmę)

 • wypłata odszkodowania w razie wypadku dziecka (także w przypadku złamania i zwichnięcia)

Skontaktuj się z doradcą

 

Dokumenty

 

Ochrona jutra TUL1

Szukasz grupowego ubezpieczenia na życie?

Grupowe ubezpieczenie na życie to możliwość finansowego wsparcia pracowników w różnych sytuacjach życiowych takich, jak np. wypadek czy choroba.

* Obliczenie szacunkowe. Wysokość składki zależy od przeprowadzonej analizy ryzyka. Oferta jest dostępna wyłącznie dla klientów spełniających określone kryteria. 
Taką składkę za ubezpieczenie na życie wyliczyliśmy np. dla kobiety w wieku 20 lat. Suma ubezpieczenia wyniosła 70 500 zł. Polisę zawarliśmy na 35 lat. Nie zastosowaliśmy zwyżki z powodu ryzyka wynikającego ze stanu zdrowia, posiadanego hobby lub wykonywanego zawodu.