Powrót

Dodatkowe oszczędności na emeryturę? Sprawdź co daje udział w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

24.09.2018

Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej, dotyczącego wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństw, w 2060 r. w Polsce, emerytów będzie więcej niż pracujących. Aby móc zabezpieczyć się przed obniżeniem standardu życia na emeryturze, warto już dziś zacząć oszczędzać. Z pewnością pomogą
w tym Pracownicze Plany Kapitałowe, w których udział
może przynieść również wiele innych korzyści.

Ekonomiści podkreślają, że brak długofalowego myślenia o oszczędzaniu w sytuacji, kiedy stopa zastąpienia, czyli relacja pierwszej emerytury do ostatniego wynagrodzenia, nieustannie spada, może przynieść rozczarowanie w przyszłości. Właśnie dlatego każda pracująca dziś osoba w wieku 19-55 lat, powinna zainteresować się Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK), które mają stać się powszechnym sposobem dobrowolnego oszczędzania na emeryturę.

Dlaczego warto?

PPK to rozwiązanie, które zachęca do regularnego, długoterminowego oszczędzania. Program jest całkowicie dobrowolny, jednak dzięki uczestnictwu w nim, pracownicy będą mieli szansę na zgromadzenie dodatkowego kapitału. Mogą wykorzystać go przede wszystkim jako dodatkowe świadczenie wypłacane w okresie emerytalnym. Co ważne, w ustawie zaznaczono, że pieniądze gromadzone przez pracownika w PPK są jego prywatną własnością.

Istotnym elementem PPK jest także wspólne działanie pracownika, pracodawcy i Skarbu Państwa, co powinno stanowić dodatkowy impuls do odkładania pieniędzy. Nie bez znaczenia są także zachęty fiskalne w postaci zwolnienia z podatku od dochodów kapitałowych. Pracodawca w każdej chwili ma możliwość zmiany wysokości wpłaty dodatkowej, co może być dla niego ciekawym mechanizmem dodatkowego wynagradzania i motywowania zespołu.

Co ważne, składka będzie potrącana przez zakład pracy, nie będzie trzeba robić tego samodzielnie. Uczestnik będzie automatycznie zapisywany do programu co cztery lata, co znacznie ułatwia procedurę zapisu, jednocześnie dając możliwość rezygnacji z oszczędzania. Może się to jednak okazać nieopłacalne, ponieważ uczestnicy PPK będą także otrzymywać dopłatę roczną od państwa i jednorazowo, dopłatę powitalną. W przypadku osób o najniższych dochodach, mniejszych lub równych 120 proc. minimalnego wynagrodzenia, zagwarantowano możliwość zadeklarowania przez pracownika niższej niż standardowa wpłaty podstawowej. Uczestnik będzie mógł także w każdym momencie zmienić wysokość swoich wpłat.

Nie tylko emerytura

Głównym założeniem PPK jest wypłata pomnożonego kapitału po osiągnięciu 60 roku życia w dwóch etapach. Pierwsza część – 25 proc. zgromadzonej kwoty - wypłacana będzie jednorazowo, natomiast pozostałe 75 proc. przez 10 lat w miesięcznych ratach. Jednak o tym, jaka forma wypłaty tego świadczenia będzie preferowana, również mogą zadecydować sami zainteresowani, przy zachowaniu warunku, że okres wypłaty nie może być krótszy niż 10 lat.

Udział w Pracowniczych Planach Kapitałowych może okazać się cenny, nie tylko ze względu na wsparcie w okresie emerytalnym. W wyjątkowych sytuacjach oszczędzający będzie mógł skorzystać z odłożonych pieniędzy już wcześniej. Będzie to możliwe w przypadku wykorzystania ich na pokrycie wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu na zakup domu lub mieszkania, a także w razie poważnego zachorowania pracownika lub jego małżonka czy dziecka. W pierwszym przypadku, będzie można wypłacić całość zgromadzonego kapitału (z obowiązkiem zwrotu w ciągu maksymalnie 15 lat), w drugim 25 proc. będzie wypłacane bezzwrotnie.

Podsumowując, PPK to program dobrowolny, prywatny i powszechny. Może więc stanowić realną odpowiedź na wyzwania demograficzne, z jakimi będą musiały zmierzyć się kolejne pokolenia. Im wcześniej zaczną oszczędzać, tym większe szanse, że ich świadczenia na emeryturze osiągną satysfakcjonujący poziom.

Materiał opracowany zgodnie ze stanem wiedzy na dzień 11.09.2018 r.

***

Kontakt:

Marta Pokutycka-Mądrala T: 607 629 812 E: marta.pokutycka-madrala@nn.pl

Marek Gieorgica T: 501 086 280 E: mg@clearcom.pl