Często zadawane pytania

Podstawowe informacje 

Gdzie i kiedy działa ubezpieczenie?

Na jak długo zawierana jest Umowa?

Co się stanie, jeśli nie opłacę Składki? Czy mogę zawiesić opłacanie Składki, jeśli będę mieć problemy finansowe?

Świadczenia 

Jak zrealizować wypłatę Świadczenia?

W jaki sposób zostanie wypłacone moje Świadczenie?

Czy Świadczenie ubezpieczeniowe jest opodatkowane?

Zarządzanie polisą

Jak mogę sprawdzić stan polisy?

Jak działa indeksacja? Czy warto z niej skorzystać?

Czy mogę zmienić warunki Umowy w trakcie jej trwania?