Bądź ostrożny!

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ostrzega przed nieuprawnionymi kontaktami w sprawie polis.

Szanowny Kliencie

Chcemy poinformować, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) oraz Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), wystosowały ostrzeżenia dla osób posiadających polisy z częścią inwestycyjną (UFK). Organy te przestrzegają przed kontaktami telefonicznymi od osób, które podszywają się pod ich pracowników lub powołują się na współpracę z nimi najczęściej w celu wyłudzenia danych oraz/lub nakłonienia właścicieli polis do ich rozwiązania za opłatą.

Pełne komunikaty ww. Urzędów znajdą Państwo na poniższych stronach. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/2013/dzialalnosc_firm.html

https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12440

Jednocześnie pragniemy Państwa poinformować, że Nationale-Nederlanden odnotowało w ostatnim czasie wzmożoną liczbę zgłoszeń dotyczących kontaktów telefonicznych ze strony różnych podmiotów powołujących się na współpracę z naszą firmą (często posługujących się dawną naszą nazwą - ING Życie).

Najczęstszym powodem tych kontaktów jest chęć przedstawienia rzekomo korzystnej oferty zmiany na polisie dotyczącej między innymi obniżenia opłaty za jej prowadzenie, a w ostateczności służą jedynie wyłudzeniu Państwa danych oraz lub stanowią próbę przedstawienia innej oferty ubezpieczeniowej.

W takich przypadkach zalecamy bezpośredni kontakt z Przedstawicielem naszej firmy obsługującym Państwa polisę lub z Centralą Nationale-Nederlanden (801 203 040 lub 22 522 71 24). Zapewniamy Państwa, że dzwoniąc na naszą infolinię i podając numer telefonu z którego dzwoniono, mogą Państwo potwierdzić czy kontakt ten pochodził faktycznie ze strony Nationale-Nederlanden.

Dodatkowo, przyłączamy się również do apelu ww. Urzędów (UOKIK i KNF), aby bardzo ostrożnie podchodzić do podejrzanych kontaktów i w przypadkach kiedy mają Państwo duże wątpliwości skontaktować się także z Policją.

Z poważaniem,
Nationale-Nederlanden