Powrót

Automatyczne składki na ubezpieczenie - polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty polega na automatycznym pobieraniu składek z Twojego konta. Dzięki temu oszczędzasz czas, nie musisz pamiętać o terminach i wysokości składek. Wystarczy wypełnić tylko jeden formularz.


Dlaczego warto?

 • Oszczędzasz czas – nie czekasz w kolejkach na poczcie lub w banku;
 • Eliminujesz zbędne aktywności – nie musisz pamiętać o terminach i wysokości składek;
 • Ograniczasz formalności do minimum – wystarczy, że wypełnisz jeden formularz.

Zobacz, jak proste jest uruchomienie polecenia zapłaty:

 • długopis

  Wypełnij formularz

  Zajmie to tylko chwilę!

  Przejdź do formularza
 • drukarka

  Wydrukuj formularz i podpisz

  Podpis zgodny ze wzorem
  podpisu w Banku.

 • koperta

  Wyślij formularz na adres:

  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  Ul. Topiel 12
  00-342 Warszawa

Nationale-Nederlanden nie pobiera żadnych opłat związanych z poleceniem zapłaty. W większości banków jest to usługa bezpłatna. Jej celem jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa i wygody.

Aby sprawdzić wysokość opłat pobieranych przez banki za usługę polecenia zapłaty, wejdź na stronę poleceniezaplaty.org.pl.

Co to jest polecenie zapłaty?

Polecenie zapłaty (Direct-Debit) to bezgotówkowa forma płacenia za usługi. Polecenie zapłaty polega na pobieraniu przez Nationale-Nederlanden środków niezbędnych na pokrycie składek bezpośrednio z rachunku bankowego Klienta.

Jeśli jesteś posiadaczem rachunku w ING Banku Śląskim możesz uruchomić polecenie zapłaty za pomocą bankowości elektronicznej ING BankOnLine.

Co gwarantuje Ci polecenie zapłaty?

 • brak zaległości w opłacaniu składek;
 • brak konieczności aktualizacji czy przedłużania przez Ciebie dyspozycji;
 • bezpieczeństwo wykonywanych na Twoim rachunku transakcji dzięki odpowiednim regulacjom prawnym i systemowi ELIKSIR we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową.

Ponadto polecenie zapłaty umożliwia opłacanie Twoich składek z konta trzeciej osoby.

Co z Twoją kontrolą nad płatnościami?

Masz pełną kontrolę nad swoimi płatnościami. Dodatkowo każdą z nich możesz cofnąć w terminie do 56 dni.

Czym różni się polecenie zapłaty od stałego zlecenia?

Oba powyższe terminy są często mylone, a różnice między nimi mogą okazać się bardzo istotne.

Polecenie zapłaty Stałe zlecenie
Płatność inicjowana jest przez wierzyciela – np. Nationale-Nederlanden. Jeśli zmienia się sposób płatności (np. częstotliwość opłacania składek) lub kwota składki, Nationale-Nederlanden wystąpi o zapłatę składki na nowych warunkach. Nie musisz wysyłać do swojego banku dodatkowych dokumentów. Bank wysyła przelew w wyznaczonym terminie i wskazanej wysokości. Każda zmiana w wysokości składki lub terminie jej płatności musi być zgłoszona w banku przez właściciela rachunku.
Właściciel rachunku może cofnąć transakcję w określonym czasie. Nie ma możliwości wycofania składki. Wierzyciel, np. Nationale-Nederlanden, decyduje o zwrocie otrzymanej wpłaty.
Krajowa Izba Rozliczeń bada poprawność procesów związanych z poleceniem zapłaty. Stałe zlecenie traktowane jest jak zwykły przelew i chronią go tylko zapisy prawa.

Kto może korzystać z polecenia zapłaty?

Z polecenia zapłaty może korzystać Klient Nationale-Nederlanden posiadający indywidualne ubezpieczenie na życie i będący właścicielem konta bankowego, który złoży pisemne upoważnienie do obciążenia rachunku bankowego. Może to zrobić każda osoba będąca właścicielem rachunku bankowego lub posiadająca odpowiednie uprawnienia, która złoży prawidłowo wypełniony formularz zgody na obciążenie rachunku.

W jaki sposób informacje o uruchomieniu polecenie zapłaty zostaną przekazane Właścicielowi polisy/Ubezpieczającemu?

Nationale-Nederlanden w chwili otrzymania z banku potwierdzenia uruchomienia Polecenia Zapłaty poinformuje listownie Właściciela polisy/ Ubezpieczającego o pierwszym terminie elektronicznego pobrania składki z rachunku bankowego Klienta.

Które banki akceptują polecenie zapłaty?

Obecnie prawie wszystkie największe banki detaliczne oraz niektóre banki spółdzielcze obsługują Polecenie Zapłaty. Informacje o bankach oferujących ten rodzaj rozliczeń są umieszczone na stronie http://www.poleceniezaplaty.org.pl/.

Czy polecenie zapłaty zostanie zrealizowane, jeśli na rachunku bankowym jest niewystarczająca ilość środków na pokrycie należnej składki?

Nie. Polecenie zapłaty ma postać elektroniczną. Aby doszło do pobrania należnej składki na wskazanym rachunku, musi pojawić się na nim odpowiednia ilość środków. W innym wypadku składka nie zostanie pobrana. Polecenie zapłaty może być realizowane w całości albo nie będzie zrealizowane w ogóle.

Czy można zrezygnować z usługi polecenie zapłaty?

Tak, w każdej chwili można wycofać się z tej formy opłacania składek. Należy wówczas wypełnić formularz cofnięcie zgody na obciążenie rachunku, wydrukować go i podpisać, a następnie wysłać go do nas drogą pocztową.

Co należy zrobić, aby zmienić numer rachunku, z którego mają być pobierane składki?

Wystarczy przesłać do nas nowy formularz Polecenia Zapłaty z nowym numerem rachunku i danymi banku.

Czy formularz polecenie zapłaty może być wypełniony dla kilku polis?

Nie, jeden formularz Polecenia Zapłaty pozwala na uruchomienie usługi tylko dla jednej polisy. W celu skorzystania z tej formy płatności dla kilku polis należy dla każdej z nich wypełnić odrębny formularz.